Profilgruppen 1

Foto: Profilgruppen.

Jun 7, 2019

Han blir tillförordnad vd och koncernchef för Profilgruppen


ProfilGruppens nuvarande vd och koncernchef, Per Thorsell, lämnar den 17 augusti 2019.

Som tidigare meddelats kommer att lämna ProfilGruppen för att gå vidare till ett nytt uppdrag. Processen med att rekrytera Pers efterträdare pågår.

Då det för tillfället är oklart om en ny ordinarie VD och koncernchef är på plats när Per slutar har styrelsen beslutat att utse Per Owe Isacson till tillförordnad VD och koncernchef från den 18 augusti 2019.

Per Owe Isacson har mångårig branscherfarenhet och var 2013-2018 marknads- och försäljningschef i ProfilGruppen. Sedan januari 2019 arbetar han som senior rådgivare i bolaget.

ProfilGruppens styrelseordförande, Kåre Wetterberg, kommenterar:

-Vi är glada att Per Owe accepterat att leda ProfilGruppen till dess en ny ordinarie VD och koncernchef har utsetts. Per Owe är väl förtrogen med företaget och har de kunskaper som krävs för att driva bolaget.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT