Triboron

Foto: Triboron.

Aug 13, 2019

Han blir ny CTO för Triboron


Miljöteknikföretaget stärker organisationen.


Triboron har utsett Ian Field till ny CTO för bolaget från och med den 1 augusti 2019. Han efterträder Thomas Lindskog.

Ian Field har varit Senior Technical Advisor till Triboron sedan augusti 2014.  Thomas Lindskog, som fram till september 2018 också var VD för Triboron, kvarstår i rollen som styrelseledamot.

Ian har studerat kemi vid Oxford University, där han tog såväl magisterexamen som doktorsexamen. Sedan 1979 har han arbetat inom sektorn för bränsleadditiv, initialt hos Paramins (Exxon Chemical), och därefter hos Infineum UK Ltd mellan åren 1999 och 2014.

Sedan 2001 har han varit en europeisk additivexpert för Infineum och representerat bolaget i diskussioner med OEM-tillverkare och den bredare additivindustrin i Europa. Ian har också varit aktiv i ATC (the European lubricant additive suppliers’ technical association) under flera år och är mycket välkänd inom branschen.

-Vi är mycket glada att få in en resurs av Dr Ian Fields kaliber, som har en gedigen erfarenhet av additivteknologi och dessutom är ett välrenommerat namn i branschen. Det stärker vår tekniska trovärdighet och möjliggör en stark plattform för vidareutveckling av vår teknologi och expansionen av vårt produktsortiment, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Bor (B) är ett kemiskt grundämne med atomnummer 5 och vissa Borföreningar har exceptionellt goda smörjegenskaper. Triborons stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Vi är ensamma i världen med detta och stabiliteten är en unik fördel som möjliggör industriell distribution och användning. Riskerna för hopklumpning och sedimentering, som är nackdelarna med liknande produkter på marknaden, är eliminerade. Vår Borförenings upplösningsförmåga har verifierats i tester vid Chalmers Tekniska Högskola under 2014.

Triboronteknikens omedelbara effekter kan snabbt bidra till en bättre miljö. Detta är förmodligen den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen för att minska klimatpåverkande utsläpp. Triborons teknologi kan användas i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon, från motordrivna verktyg, skotrar och bilar till stora stationära generatorer, lastbilar och fartyg. Teknologin samverkar med metallytor och bildar en tribofilm som minimerar friktion med en extrem tryckfunktion (EP).

Tribofilmen förhindrar att värme, fukt och syraprekursorer påverkar metallkomponenterna, så att en oxideringsprocess inte börjar eller accelererar. En studie av ytorna i svepelektronmikroskop (SEM) och energidispersiv röntgenspektrometer (EDS) visar att Boret bildar en stark kemisk film som inte försvinner vid tvättning. Det krävs endast små tillskott av Triboron för att bibehålla den friktionsminskande effekten över tid.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT