Per Hidesten. Foto: Industriarbetsgivarna.

Mar 6, 2019

Hamnkonfilkten avblåst


Basindustrin välkomnar beskedet.

– Vi är nöjda att arbetsfreden nu är säkrad i hamnarna och att basindustrin kan koncentrera sig på att skeppa ut sitt gods via hamnarna under normala förhållanden, säger Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna, med anledning av att Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet på tisdagen accepterade medlarnas bud i den pågående hamnkonflikten.

Det var vid 17.30-tiden på tisdagen som både arbetsgivar- och arbetstagarsidan kunde godta budet från de statliga och oberoende medlarna. Budet innebär att Hamnarbetarförbundet tecknar ett andrahandsavtal med Sveriges Hamnar och får de fackliga rättigheter som följer av arbetsrättslig lagstiftning.

Industriarbetsgivarna, som representerar stora delar av basindustrin, har inte varit part i konflikten men har drabbats av konflikten då transportflödena i hamnarna har störts av den.

– Vi välkomnar dagens besked som innebär att det nu råder fredsplikt i hamnarna. Våra företag kan åter igen koncentrera sig på sin kärnverksamhet och få ut sina varor på världsmarknaden utan störningarna i hamnarna, säger Per Hidesten.

Han konstaterar också att dagens besked visar att den svenska modellen håller samt visar på dess styrka.

– Den svenska modellen är en grundläggande för den svenska arbetsmarknaden. Den ger oss arbetsgivare förutsägbarhet, något som är avgörande för den kapitalintensiva basindustrin. Vi är extremt beroende av stabilitet och långa planeringshorisonter, avslutar han.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT