Foto: Haldex.

Dec 20, 2016

Haldex vinstvarnar


Bolaget uppger att den budprocess på Haldex, som fortfarande pågår, hittills har kostat verksamheten 70 miljoner kronor.

Den 14 juli inleddes den budprocess på Haldex som fortfarande pågår och som förväntas fortsätta in i nästa år. Som Haldex styrelse tidigare kommunicerat, riskerar budprocessen att verka störande för Haldex verksamhet.

Ökade extraordinära kostnader

Osäkerhet inför den framtida ägarsituationen har medfört ökade kostnader för att vinna affärer, bibehålla goda kundrelationer och bistå i konkurrensutredningen:

 •   Utvecklingskontrakt finansieras av Haldex istället för att följa det traditionella upplägget med delad finansiering mellan Haldex och kunden, då kunder anser att risken är hög att kontrakt inte kommer att fullföljas.
 •   Ökade garantiavsättningar med anledning av mer generösa garantiåtaganden.
 •   Kostnader för att bibehålla och motivera personal. Nyrekrytering av personal har försvårats.
 •   Väsentligt ökade juridiska kostnader relaterade till konkurrensutredning av budet. De legala kostnaderna bedöms öka då det amerikanska konkurrensverket meddelat att de avser att utvidga sin granskning med en andra fas.

De ökade kostnaderna för fjärde kvartalet uppskattas uppgå till ca 70 MSEK (valutaomräknat) och kommer att belasta resultatet för 2016 i form av extraordinära kostnader. De legala kostnaderna bedöms fortsätta öka medan övriga extraordinära kostnader bedöms minska under 2017.

Helåret 2016

Haldex har normalt sett lägst omsättning under året i det fjärde kvartalet. Kundernas osäkerhet inför den framtida ägarsituationen har dessutom medfört att Haldex har svårare att teckna kundavtal. I Nordamerika, som utgör ca hälften av Haldex försäljning, har marknadsläget fortsatt försvagas under hela 2016. Sammantaget gör Haldex bedömningen att rörelsemarginalen för 2016, exklusive extraordinära kostnader, kommer uppgå till ca 6,5% jämfört med tidigare uppskattning på ca 7%.
 • Apr 8, 2020

  Clemondo tecknar miljonkontrakt

  Affärer Den svenska kemikoncernen har redan ökat produktionstakten. Svensktillverkat innebär bland annat leveranssäkerhet, menar kunden.
  82
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

  För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
  37