Foto: Haldex.

Oct 22, 2019

Haldex stänger fabrik i Tyskland


Lågkonjunktur och kostnadsnivå ligger bakom. Samlokaliserar i stället i Ungern.

Haldex kommer effektivisera tillverkningen i Europa genom att koncentrera produktionen av EBS och luftfjädringsprodukter till Ungern. Det medför att fabriken i Heidelberg, Tyskland kommer att stängas.

Haldex europeiska region har inte lyckats få upp lönsamheten till tillfredsställande nivåer. Den stundande lågkonjunkturen samt kostnadsnivån i Tyskland har lett till beslutet att flytta produktionen. Genom att samlokalisera produktionen i Heidelberg med produktionen i Szentlörincskáta i Ungern uppnås skalfördelar och tillverkningskostnaden minskar. Kostnadsbesparingen uppskattas till 50 MSEK per år när flytten är fullt genomförd.

Totalt berörs 100 personer av nedläggningen. Av dessa kommer 17 anställda fortsätta sin anställning i Haldex då de innehar regionala och globala roller med placering i Tyskland. Uppsägningarna kommer ske successivt under 2020.

Förhandlingarna med facket inleds idag och beräknas slutföras under 2019. Kostnaden för flytten är svårbedömd i och med att ersättningsnivåerna är del av de förhandlingar som nu inleds. När förhandlingarna är slutförda kommer Haldex meddela den beräknade kostnaden. Kostnaden kommer belasta resultatet som en engångskostnad, troligtvis i fjärde kvartalet 2019. Flytten beräknas vara genomförd under första halvåret 2020.

Tidigare i oktober annonserade Haldex en liknande samlokalisering av tillverkningen i Nordamerika. Haldex har som mål att nå en rörelsemarginal om tio procent till år 2022, exklusive satsningar på ny teknik. Med dessa förändringar av produktionsstrukturen beräknas besparingen totalt uppgå till 75 MSEK per år, när förändringen är genomförd.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT