Foto: Haldex.

Apr 22, 2021

Kraftig resultathöjning för Haldex


Sparpaket ger resultat.

Första kvartalet påverkades fortsatt av effekter från den pågående covid-19-pandemin. Samtidigt noterades en ytterligare återhämtning inom flertalet av segment och marknader, framgår det av Haldex rapport för första kvartalet. 

Haldex nettoomsättning är åter på samma nivå som före pandemin och uppgick i det första kvartalet till 1 080 MSEK (1 180), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

USA-dollarns försvagning på 13 procent påverkade negativt eftersom Nordamerika svarar för cirka 40 procent av Haldex omsättning.

"Våra besparingsprogram har levererat enligt plan vilket bidragit till en kraftigt ökad rörelsemarginal i linje med vårt långsiktiga mål," skriver Haldex vd Helene Svahn i rapporten.

Det justerade rörelseresultatet ökade därmed till 115 (43) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,6 (3,6) procent. Det är den högsta marginalen sedan 2011 och linjerar med Haldex långsiktiga mål på 10 procent. 

"Ökningen beror på en förbättrad bruttomarginal och betydligt lägre andel rörelsekostnader genom våra omfattande besparingsprogram. Rörelsekostnaderna minskade med 88 MSEK i kvartalet varav de strukturella besparingsprogrammen stod för 57 MSEK," uppger Helene Svahn i rapporten.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 142 (30) MSEK. Engångseffekter på netto +27 MSEK, inklusive ett positivt resultat på 43 MSEK från försäljningen av fastigheten i Kansas City USA, påverkade resultatet.

Helen Svahn går nu in på sitt sista kvartal som vd för Haldex, då hon i början av juli lämnar över rodret till Jean-Luc Desire.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT