Foto: Haldex.

Feb 14, 2018

Haldex ökar vinsten


Förbättrat marknadsläge.

Marknadsläget har successivt förbättrats under året och det har även Haldex tillväxt. Under fjärde kvartalet har Haldex fortsatt öka omsättningen i samtliga geografiska regioner vilket resulterade i tillväxt även för helåret. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a skivbromsar och bromshävarmar. Dessutom har försäljningen av bromscylindrar uppvisat tillväxt för första gången sedan produktåterkallelsen 2014. Även rörelseresultatet exkl. engångsposter har haft en bättre utveckling under andra halvåret och nådde för helåret upp till samma nivå som föregående år. Året tyngdes av uppköpsprocessen som tagit fokus och resurser från kärnverksamheten, men avslutades starkt under det fjärde kvartalet.

Omsättningen för helåret uppgick till 4 462 (4 374) MSEK, vilket är 2 procent högre än föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 1 procent. Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 049 (1 054) MSEK vilket är en valutajusterad ökning med 5 procent.

Rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 292 (291) MSEK för helåret, varav 66 (48) MSEK för fjärde kvartalet. Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 (6,6) procent för helåret och 6,3 (4,6) procent för fjärde kvartalet.

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar marknadsutsikterna och prognos för 2018:

"Vi ser positiva signaler från ett flertal marknader. Då vi har hälften av vår omsättning i Nordamerika påverkar den ökade efterfrågan på denna marknad oss mest. I Kina räknar vi med god tillväxt, drivet av lagändringen för bromshävarmar. Denna tillväxt sker däremot med lägre marginaler än vad vi ser i västvärlden. I Europa har vi en stark position på en stabil marknad. Det gör sammantaget att vi gör bedömningen att omsättningen för 2018 kommer öka jämfört med 2017.

Ökad omsättning ger förutsättningar för högre rörelseresultat. Det kommer att balanseras av ökad investeringstakt i utvecklingsprojekt samt kostnader för expansion i Nordamerika och Kina. Bedömningen är att rörelsemarginalen för 2018 blir något lägre eller i linje med rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2017.”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

    För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
    24