Foto: Haldex.

Oct 9, 2019

Haldex flyttar tillverkningen av sin största produkt


Samlar produktion i Mexiko, i bolagets största fabrik på global basis.

Haldex kommer att fortsätta effektivisera tillverkningen av bromshävarmar genom att flytta produktion från USA till Mexiko. Arbetet påbörjades under 2018 då bearbetningen av bromshävarmar i USA flyttades till Indien. I ett sista steg flyttas nu även monteringen från fabriken i Blue Springs (Missouri) i USA till Mexiko. Bromshävarmar är Haldex största produkt och kommer framöver att tillverkas i Kina, Indien, Ungern, Brasilien och Mexiko.

Genom att samlokalisera produktionen av bromshävarmar med övrig produktion i Mexiko, som är Haldex största fabrik på global basis, uppnås skalfördelar. Tillverkningskostnaden i Mexiko är dessutom betydligt lägre än i USA. Kostnadsbesparingen uppskattas till 25 MSEK per år när flytten är fullt genomförd. Totalt omfattas 154 medarbetare, varav ett fåtal kommer erbjudas omplacering inom Haldex amerikanska verksamhet. Flytten påbörjas omgående och kommer slutföras under fjärde kvartalet 2020.

Under fjärde kvartalet 2019 kommer resultatet att belastas med 27 MSEK i form av engångskostnader relaterade till produktionsförändringen.

Haldex har som mål att nå en rörelsemarginal om tio procent till år 2022, inklusive satsningar på ny teknik. Under andra kvartalet annonserades nedstängning av två amerikanska Frictioncenters (anläggningar för att förse bromsklossar med ny beläggning), vilket ledde till 6,5 MSEK i årlig besparing och 5 MSEK i engångskostnader.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT