Åke Bengtsson. Foto: Haldex.

Apr 25, 2018

Haldex dubblar vinsten


Fortsatt starkt marknadsläge ger ett rejält vinstlyft för bromstillverkaren.

Omsättningen för Haldex uppgick för första kvartalet till 1 252 (1 148) MSEK, vilket är 9 procent högre än föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 13 procent.

Rörelseresultat uppgick till 90 (37) MSEK för första kvartalet. Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,2 (3,2) procent. Haldex redovisade inga engångsposter under första kvartalet.

För första kvartalet uppgick resultat efter skatt till 58 (29) MSEK och resultat per aktie till 1,30 (0,64) SEK.

Marknadsläget har fortsatt förbättrats under första kvartalet och Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har utvecklats starkt bl.a bromshävarmar, skivbromsar och bromscylindrar. Rörelsemarginalen har förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta produktionsökningar i Kina har påverkat resultatet negativt, men motverkats av högre omsättning. Den ökade efterfrågan på framför allt automatiska bromshävarmar i Kina har även påverkat rörelsekapitalet och därmed kassaflödet från den löpande verksamheten negativt. Resultat per aktie har dubblerats jämfört med motsvarande period föregående år.

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 0,55 (0,00) SEK per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

    För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
    24