Haldex Helene Svan

Helene Svan. Foto: Haldex.

Feb 13, 2020

Haldex bromsar in


Förlust i fjärde kvartalet, men fortsatta effektiviseringar ska ge ökad lönsamhet och marginal.

Haldex omsättning minskade med 7 % i kvartalet och uppgick till 1 141 (1 225) MSEK. Det rapporterade rörelseresultatet föll till -133 (-12) MSEK, medan det justerade rörelseresultatet dock ökade till 44 (38) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 3,8 (3,1) %.

Under fjärde kvartalet presenterades omstruktureringar och omlokaliseringar som innebär nedläggning av två produktionsenheter. Åtgärden beräknas ge årliga besparingar på cirka 75 MSEK genom att produktionen flyttas till befintliga anläggningar med betydande skalfördelar. Produktionen i tyska Heidelberg flyttas till Ungern och tillverkningen av bromsjusterare i USA omlokaliseras till Mexiko. Omstruktureringen medför engångskostnader som beräknats till 172 MSEK, varav 162 MSEK belastar 2019. Sammanlagt har Haldex under kvartalet tagit omstruktureringskostnader på 175 MSEK för att höja lönsamheten i basaffären.

Kostnadsbesparingsåtgärder har lett till sänkta försäljning- och administrationskostnader med 27 MSEK valutajusterat jämfört med motsvarande kvartal 2018. 

För helåret ökade omsättningen något till 5 151 (5 119) MSEK. Valutajusterat minskade omsättningen med 5 %. Dt rapporterade rörelseresultatet uppgick till 105 (255) MSEK. Justerat rörelseresultat för helåret uppgick till 317 (305) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,1 (6,0) %.

"Året inleddes med en genomgående hög nyproduktionsnivå för lastbilar och släpvagnar under första halvåret. Dock avtog produktionen under tredje kvartalet, och nedgången förstärktes kraftigt under fjärde kvartalet," kommenterar Helene Svahn, VD & Koncernchef.

Året slutade med en global nedgång i antal nybyggda lastbilar på 3 procent och släpvagnar med cirka 8 procent, där bolagets viktigaste marknader, Europa och Nordamerika, drabbades hårdast.

"Den lägre efterfrågan på nya fordon slog hårt mot vår försäljning av OE-produkter till lastbilar och släpvagnar som valutajusterat minskade med cirka 18 procent respektive 16 procent under kvartalet. Nedgången balanserades dock genom att vår eftermarknadsförsäljning för helåret 2019 låg kvar på samma nivå som föregående år. Den ökande andelen eftermarknad i produktmixen bidrog till en förbättrad bruttomarginal," säger Helene Svahn.

"Det är glädjande att se att våra åtgärder för ökad effektivitet och lönsamhet i basverksamheten får genomslag. Under fjärde kvartalet sänkte vi våra försäljnings- och administrationskostnader med 14 procent vilket motsvarar 27 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal 2018. Framåt ser vi ytterligare möjligheter att förbättra lönsamheten genom fortsatta effektiviseringsåtgärder. Målet är att nå 10 procent i justerad rörelsemarginal, exklusive investeringar i ny teknik, till utgången av 2022."

Styrelsen föreslår, med tillämpning av bolagets vedertagna principer för vinstutdelning och mot bakgrund av bolagets effektiviseringsåtgärder, att ingen utdelning lämnas.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT