Jan 8, 2019

Gummiföretaget stärker sin position på den amerikanska marknaden


Det är mycket glädjande att vi fördjupar samarbetet med våra kunder i USA

Halmstadföretaget Unimer har under lång tid varit verksam på den internationella marknaden och levererat plast- och gummiprodukter till flera kunder i USA. Nu inleder företaget en ny fas och har startat ett dotterbolag i Minneapolis.

En av företagets tongivande kunder, som är en stor global aktör inom personsäkerhet, köper idag flera sammansatta produkter från Unimers produktionsavdelning i Halmstad. För att förenkla logistiken och säkerställa leveranserna till kunden på den nordamerikanska marknaden har Unimer valt att etablera produktionen i USA.

- Det är mycket glädjande att vi fördjupar samarbetet med våra kunder i USA, säger Carl Magnusson som är VD. Vi vet att det finns en stor potential att vara nära våra kunder på den amerikanska marknaden och etableringen i USA är ett naturligt steg för oss. Det ligger också i linje med vår globala marknadsstrategi.

En av produkterna som kommer att produceras i USA används för att skapa en bättre arbetsmiljö inom flera områden, från industri och verkstad till medicin. - Vi har lång erfarenhet av slangmontering som är en viktig komponent i vårt produkterbjudande, fortsätter Carl.

-Vi tar ett totalansvar för våra produkter och säkrar kvaliteten och leveransförsörjningen i tidigare leverantörsled så att kunden får en komplett produkt som är certifierad och uppfyller de önskade kraven. Det avlastar kunden som kan ägna mer tid åt sin verksamhet.

Det är en komplex leverantörskedja som Unimer byggt upp och är en garant för att kunden ska få den kvalitet som man efterfrågar. Med tiden har Unimer utvecklat detta till en framgångsrik affärsmodell som har bidragit till att det amerikanska företaget velat skapa en närmare relation med Halmstadföretaget.

Att etablera sig i andra länder är dock inget nytt för Unimer. Företaget har redan ett dotterbolag i Kina för att främst tillse den kinesiska marknaden med produkter och komponenter inom livsmedel- och medicinteknisk plast och gummi. Där arbetar sju personer idag.

 

Ökade satsningar

På sikt kommer satsningen inom ett par års tid att omsätta omkring 10 Mkr och det dubbla på fyra år. Det är inte bara intresset i USA som bidrar till omsättningsökningen utan även affärsrelationer med leverantörer i Europa som kommer att expandera.

  - Vår internationella satsning kommer att öka våra volymer, säger Carl. Det betyder att vi kommer att rekrytera fler medarbetare här i Halmstad, till exempel på monteringsavdelningen och på säljsidan. Just nu söker vi en produktsäljare och en key account manager.

 När intresset för Unimer ökar i USA blir det alltså positiva effekter i Halmstad. Fler affärsmöjligheter öppnar sig, inte bara för monteringen utan även för försäljningen av standardsortimentet. Carl spår en ljus och expansiv tid för företaget. Det här är bara början, säger han.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT