Foto: Gränges.

Mar 27, 2020

Gränges avslutar alla temporära anställningar


Från och med måndag gäller reducerad arbetstid för samtliga anställda i Sverige.


 
Utbrottet av coronaviruset, Covid-19, och de extraordinära åtgärder och rekommendationer som myndigheter och regeringar har vidtagit för att minska smittspridningen, har väsentligt påverkat marknadsförhållanden och verksamhetsförutsättningar på de marknader där Gränges verkar. Det skriver företaget i ett pressmeddelande på torsdagkvällen.

Efterfrågan på Gränges slutkundsmarknader påverkas negativt och Gränges anpassar nu verksamheten till den nuvarande marknadssituationen. Gränges presenterar en rad åtgärder för att stävja de negativa effekterna på företagets verksamhet och resultat.

Planer och aktiviteter utvärderas utifrån kostnad och risk för att minimera potentiell negativ påverkan på Gränges verksamhet och resultat. Åtgärder som nu vidtas innefattar reducering av kostnader, konsulter, temporära anställningar, samt ökad flexibilitet avseende bemanning och potentiella tillfälliga stängningar av produktionen.

Korttidspermitteringar och reducerad arbetstid implementeras i Gränges verksamheter, i enlighet med lokala regelverk. I Sverige införs reducerad arbetstid för alla tillsvidareanställda medarbetare från och med måndag den 30 mars och tills vidare. Alla temporära anställningar avslutas och de flesta kontrakterade konsulter avvecklas.

Dessutom drar Gränges tillbaka det tidigare förslaget om en utdelning om 3,40 kronor per aktie. Styrelsen har också beslutat att inte hålla årsstämma den 7 maj 2020 som tidigare kommunicerats. Årsstämman kommer att hållas ett senare datum, dock senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande lagstiftning. 

Med anledning av den snabba spridningen av Covid-19, det rådande globala klimatet och den höga osäkerheten är det för närvarande för tidigt att kvantifiera den potentiella påverkan på Gränges verksamhet och resultat för 2020. Gränges likvida medel och tillgängliga beviljade kreditfaciliteter är väl över koncernens kapitalbehov för verksamhetsåret. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT