Foto: Gränges.

Oct 25, 2018

Gränges investerar 400 miljoner i Finspång


Tillverkaren av aluminium för värmeväxlare ökar kapaciteten för att växa på Europamarknaden.

Gränges försäljningsvolym ökade med 0,4 procent till 93,4 kton (93,0), varvid nettoomsättningen steg till 3 322 MSEK (2 728). Det justerade rörelseresultatet steg med 1,6 procent till 230 MSEK (227), medan det justerade rörelseresultatet per ton ökade till 2,5 kSEK (2,4). Produktionsstörningar i anläggningen i Finspång ledde till ökade kostnader och lägre försäljningsvolym med en total negativ påverkan om 22 MSEK. Periodens resultat ökade till 158 MSEK (151).

Gränges har beslutat att bygga ut kapaciteten och effektivisera produktionsanläggningen i Finspång. Investeringen uppgår till 400 MSEK över två år och ökar kapaciteten med cirka 20 kton till 120 kton.

”Genom att effektivisera och bygga ut anläggningen i Finspång skapar vi möjligheter för en tydlig resultatförbättring i vår europeiska verksamhet. Vi tar dessutom viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete genom minskade transporter och övergång från diesel till eldrivna truckar”, säger Gränges VD Johan Menckel.

Investeringen omfattar förvärv av mark och byggnader, uppgradering av valsverk samt flytt av befintliga maskiner, vilket väsentligen förbättrar logistiken på området och bidrar till ett bättre miljöavtryck. Från och med 2022 förväntas positiva effekter av investeringen i form av såväl besparingar som ökad försäljning, och därmed bättre lönsamhet.

”Vi ser en mycket god tillväxt för avancerade värmeväxlarmaterial i Europa under kommande år till följd av att allt fler efterfrågar el- och hybridbilar. Att vi nu får en effektivare anläggning, med bättre logistikflöden förbättrar vår konkurrenskraft samtidigt som vi får utrymme att växa”, säger Gränges VD Johan Menckel.

Investeringen kommer att finansieras med internt genererade medel, befintlig kassa och lån och beräknas stå klart under andra halvåret 2021. Sammantaget beräknas investeringen säkerställa konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och möjliggöra en tydlig resultatförbättring under kommande år i Europa. 

Vi har ett tydligt fokus på tillväxt, säger Johan Menckel. Expansionen av anläggningen i Huntingdon beräknas slutföras i mitten av 2019 och i Newport kommer produktionen gradvis att återupptas under nästa år.

Gränges i Finspång tillverkar avancerade aluminiummaterial till värmeväxlare för fordonsindustrin. Under 2017, utgjorde Europamarknaden cirka 18 procent av Gränges försäljningsvolym. 
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Sandvik Coromant tar täten online

    Som ledande tillverkare av skärverktyg satsar Sandvik Coromant på webbaserade tjänster för kunder som vill söka information och köpa verktyg online. Se filmen.
    174

SENASTE NYTT