Gränges_johan_menckel

Johan Menckel. Foto: Gränges.

Nov 28, 2019

Gränges gör miljardförvärv


Gränges breddar erbjudandet till framtidens fordonsindustri.

Gränges har ingått ett avtal om att förvärva polska Aluminium Konin av Boryszew Group, för 2,3 miljarder SEK, på skuldfri basis. I samband med Transaktionen avser Gränges att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt cirka 2 miljarder SEK (företrädesemission). Det framgår av ett pressmeddelande. 

Aluminium Konin erbjuder ett brett sortiment av valsade aluminiumprodukter med god lönsamhet. Företaget har en solid finansiell utveckling och ett väl utvecklat och kostnadseffektivt integrerat valsverk baserat i Konin, Polen, med en årlig kapacitet om 100 kton. Aluminium Konin tillför en stark position inom flera attraktiva nischmarknader, ökar Gränges närvaro i Europa och möjliggör synergier.

Produktportföljen inkluderar material för värmeväxlare och karosstrukturer till fordonsindustrin, specialförpackningar, samt band och plåt för kunder i Europa. Verksamheten är belägen i Konin, Polen, med geografisk närhet till viktiga kunder, vilket skapar goda möjligheter för att ytterligare etablera slutna återvinningssystem, ett allt viktigare område inom aluminiumindustrin. Bolaget har cirka 750 anställda.

-Aluminium Konin bidrar med en tekniskt avancerad verksamhet som är strategiskt placerad i Centraleuropa. Förvärvet passar oss strategiskt mycket väl och kompletterar vår verksamhet och geografiska närvaro. Tillsammans skapar vi en stark plattform för att optimera produktmixen och för en hållbar lönsam tillväxt. Aluminium Konin stärker Gränges produkterbjudande inom nya nischmarknader och möjliggör ett bredare erbjudande av lösningar till framtidens fordonsindustri. Förvärvet kommer att stärka vår konkurrenskraft och skapa en starkare position i tillväxtmarknader för att ytterligare driva utvecklingen av hållbara kunderbjudanden, säger Gränges VD Johan Menckel.

Gränges kommer även att slutföra ett expansionsprogram initierat av säljaren, om 1,1 miljarder SEK över tre år, för att ytterligare stärka Aluminium Konins kapabiliteter och utöka den årliga kapaciteten till 140 kton.

För att finansiera förvärvet tillhandahåller Danske Bank, Nordea Bank och Svenska Handelsbanken en bryggfinansieringsfacilitet om 2,3 miljarder SEK, med en löptid på 18 månader.

Transaktionen är inte villkorad av genomförandet av företrädesemissionen, som är föreslagen för att upprätthålla Gränges finansiella styrka samt för att till viss del användas till framtida tillväxtinvesteringar i enlighet med Gränges strategi.

Fjärde AP-fonden, som representerar 9,5 procent av aktierna och rösterna i Gränges, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. De banker som finansierar Transaktionen har ingått ett garantiåtagande (s.k. standby underwriting agreement), med förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av Företrädesemissionen. Vidare har aktieägare som tillsammans kontrollerar 24,6 procent av aktierna och rösterna i Gränges uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

-Med Gränges framgångsrika förvärvshistoria och förmåga att minimera verksamhetens miljöpåverkan, är vi övertygade om att Gränges kommer att fortsätta skapa långsiktig lönsam tillväxt. Sedan börsnoteringen 2014 har Gränges mer än fördubblat sin försäljningsvolym och vinst och genererat en tillväxt över branschgenomsnittet, drivet av tekniskt avancerade produkter, innovation, framgångsrika förvärv och ett starkt fokus på hållbarhet, säger Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden, representant för Gränges största aktieägare.

Transaktionen är villkorad av regulatoriskt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter och förväntas kunna genomföras under andra kvartalet 2020. Den förvärvade verksamheten kommer att bli ett helägt dotterbolag till Gränges AB.
    Annons
  • Därför ska du återvinna ditt guld

    Återvunnet guld ger 200–4000 gånger mindre koldioxidavtryck än guld brutet ur gruvor. Marknadsför du att du återvinner och återanvänder guld? Om inte är det hög tid att börja.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT