Oct 28, 2020

GOMs mät- och rapportprogramvara i en enda plattform


Allt i ett med nya GOM Inspect Suite.

Professionella rapporter gör att precisa mätningar blir ett konkurrensmedel. 3D-mätföretaget GOM har blivit en standard på flera företag tack vare den kraftfulla GOM Inspect-programvaran. Kunder uppskattar hur enkel programvaran är att använda från mätning till färdig rapport. Den Nya GOM Inspect Suite fortsätter GOMs fokus på att tillfredställa användarna med full integration och kraftfulla verktyg.

GOM, ett företag i ZEISS-gruppen, erbjuder 3D-mätsystem. Den tillhörande GOM-programvaran erbjuder gratis inspektionsfunktionalitet som förbättras varje år och kan även utökas med moduler som kan köpas till. GOMs fokus är på sina kunder och tack vare denna programvara kan experter inom industrin enkelt klara av sina mätuppdrag och optimera sina processer.

GOM Inspect Suite är ett stort steg för framtiden

2020 års programvaruversion inkluderar strukturella förbättringar liksom nya funktioner. GOMs nya programvaruplattform har fått namnet GOM Inspect Suite. Med den nya integrationen erbjuder plattformen flera förbättringar vad gäller arbetsflöde, flexibilitet och processäkerhet vilket leder till att programvaran är enklare att använda.

Utvärdering av mätdata från oberoende mätsystem

GOM Inspect Suite 2020 erbjuder även utvärdering av mätresultat från oberoende mätsystem som laserscanners, system med strukturerat ljus, koordinatmätmaskiner och andra system. Användaren kan arbeta med polygonytor och mätdata och producera mätrapporter lika enkelt och effektivt som tidigare. Prissatta moduler som GOM Inspect Professional stödjer bland annat Parametrisk inspektion som förenklar och förbättrar arbetsflödet med mallar/templates som kan återanvändas.

Nyheter i 2020 versionen

Flera kraftfulla nyheter inom volymetrisk inspektion

I 2020 versionen finns för första gången funktioner för Volymetrisk inspection av voxeldata skapat av en CT (datortomograf) i den programvaruversion som är gratis. En innovativ 3D rendering lösning stödjer visualisering av interna strukturer och geometrier. Sampassning av dolda ytor och sektioner kan också analyseras från CT-data.

Moduler för industrispecifik kvalitetskontroll

Dessa moduler i programvaran är lämpade för kunder med speciella behov. Modulen för inspektion av blad stödjer exempelvis inspektion av turbinblad inom flygindustrin. Världens första lösning för Virtuella Fixturer har utvecklats för fordonsindustrin att användas för stela och flexibla detaljer av plåt eller plast. Mätdata producerad enligt konceptet för Virtuella Fixturer är exakt jämförbart med resultatet från fysiskt inspända detaljer. Denna modul tar bort behovet att investera i mätfixturer och minimerar påverkan av operatören.

Arbetsflödet för “Digital sampassning” har optimerats. Det är nu bland annat möjligt att digitalisera ytterligare detaljer inom en assembly för snabba trendanalyser. En annan modul är “Virtual Measuring Room” för automatisk mätning och kontroll i en serieproduktion. Här ingår ett intuitivt kiosk-interface som gör det enkelt för en ickespecialist att utföra automatisk 3D-mätning.
Se gärna www.gom.com för mer information och är du intresserad går det bra att kontakta Cascade via www.cascade.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT