bredda bilden

Foto: Teknikföretagen/Bredda Bilden. Jonas Bilberg.

Oct 7, 2020

Inga tecken på att Sveriges konkurrenskraft har försämrats


Därför finns utrymme för fortsatta reallöneökningar, menar Facken inom industrin.

Pandemin har fått stora effekter och gett ett historiskt ras i global tillväxt. Återhämtningen har sedan inletts och läget ser idag betydligt ljusare ut. Det är för tidigt att dra slutsatser om de långsiktiga effekterna men vår genomgång av ett antal konkurrenskraftsindikatorer visar inga tecken på att Sveriges internationella konkurrenskraft hittills har försämrats. Utrymme finns för fortsatta reallöneökningar. Det skriver Facken inom industrins ekonomer i en ny rapport om det ekonomiska läget inför de återupptagna avtalsförhandlingarna.

Första halvåret 2020 föll tillväxten i världsekonomin men botten i den globala nedgången har av allt att döma nu passerats. Nya indikatorer visar på att återhämtningen inletts och en förbättrad framtidstro hos företag och hushåll. De ekonomisk-politiska åtgärderna för att motverka effekterna av pandemin har varit massiva och saknar tidigare motstycke, något som både kunnat mildra krisens förlopp och bör kunna underlätta återhämtningen. Även för Sveriges del har botten passerats och återhämtningen har hittills gått betydligt snabbare än vad prognosmakare bedömde i våras.

Svensk industris konkurrenskraft stärktes under den senaste avtalsperioden 2017-19. En genomgång av ett antal konkurrenskraftsindikatorer visar att svensk industri fortsatt hävdar sig väl jämfört med våra viktigaste konkurrentländer. Utvecklingen av industrins produktion, produktivitet och lönsamhet stödjer bilden. De relativa arbetskraftskostnaderna har utvecklats i takt med viktiga konkurrentländer. Det är tydligt att vi inte är inne i någon kostnadskris.

Sysselsättning och arbetslöshet har påverkats negativt av den ekonomiska nedgången. Dock har möjligheten att använda sig av korttidsarbete gjort att företagen kunnat behålla personal vilket dämpad de negativa effekterna.

Både för låga och för höga löneökningar riskerar att öka arbetslösheten. Löneökningar höjer de anställdas inkomster och ökar efterfrågan men samtidigt ökar företagens kostnader. Nuvarande lönenivåer och de senaste årens löneökningstakt i Sverige har gett stöd till en långsiktigt god utveckling på arbetsmarknaden och ger en god vägledning för framtiden. Vår sammantagna bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna även framöver ger ett utrymme för fortsatt ökade reallöner.

Rapporten ”Ekonomiska bedömningar – hösten 2020” kan begäras av johanna.zetterstrom@fikansli.se eller hämtas hem direkt från vår hemsida på denna länk:http://www.fackeninomindustrin.se/wp-content/uploads/2020/10/EKB-oktober-2020.pdf
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123