Simulering av repeterade operationer i horisontell 4 axlig fräs.

Feb 2, 2017

GIBBSCAM TMS MODUL v11.3


TMS modul ger snabbare multidetalj programmering.

GibbsCAM - TMS / kubkörnings-applikation

TMS (Tombstone Management System) är en modul är avsedd att effektivisera programmeringen för den som ofta bearbetar multipla detaljer på olika kubsidor, exempelvis i fleroperationsmaskin. Modulen lanserades för ca 15 år sedan och har sedan dess förfinats successivt. I den senaste uppdateringen finns nya metoder för att optimera körordningsföljd baserat på operationsgrupper, möjlighet att arbeta med flera säkerhetsplan i djupled samt individuellt anpassade avstånd för detaljrepetering (se bild 2). De nya funktionerna hjälper användaren att ytterligare optimera körmetod och på så sätt minska bearbetningstiden i maskin. TMS modulen ger upp till 80% tidsbesparing gentemot traditionell CAM-programmering, vid programmering av flerdetaljkörningar.

Idén med TMS är enkel
Med GibbsCAM TMS programmeras en detalj och samtliga axelvridningar för första detaljen. Därefter appliceras villkoren för detaljrepetering i TMS modulen som sedan automatiskt sköter nollpunktsupplägg, fixtur- och råämnes repetitioner samt hur optimering av underprogram skall ske. Vilken ordning detaljerna bearbetas i bestäms av användaren med hjälp av olika automatiska villkor, eller manuellt. Nollpunkternas lägesinmatning i maskin sker med automatik i samband med inläsning av NC programmet i maskin.

Komplett programpaket
TMS modulen kan adderas till alla solidbaserade GibbsCAM program. Den levereras i ett komplett paket ihop med Maskinsimulatormodulen så att samtliga repeteringar kan verifieras och kollisions simuleras, samt med en särskild TMS postprocessor som skapar kompakt och optimerad NC kod.

CAMLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT