Generativ design-tekniken i projektet tillsammans med Stanley Black & Decker. Foto: Autodesk.

Jul 6, 2017

Generativ design är den nya generationens CAD


Nu öppnar Autodesk upp för generativ design i sin programvara för additiv tillverkning, Nettfabb 2018. Se filmen om hur Stanley Black & Decker arbetar med detta i verktygsutveckling.


Netfabb från Autodesk inkluderas av en omfattande verktygslåda för additiv tillverkning. Snart integreras även generativ design som en ny service i programvaran, vilket då gör tekniken tillgänglig för den stora massan. Generativ design har under flera års tid drivits framåt av Autodesk utvecklingsteam i projektet Dreamcatcher och tillsammans med kunder som Airbus och Under Armour möjliggjort för nya innovationer som Airbus bioniska kabinvägg och Under Armours sko Architech.

Generativ design är den nya generationens CAD. Eller för att citera Autodesks CTO Jeff Kowalski: ”den sanna formen av CAD”. Till skillnad från traditionella CAD-program där datorn utifrån ingenjörens form optimerar designen så genererar generativ design egna förslag som snarare baseras utifrån specificerade mål som ingenjören anger. Det kan handla om vikt, styrka, material, kostnad eller andra kriterier. Härifrån används molnets kraft och programvarans intelligenta algoritmer för att sedan skapa de mest ultimata lösningarna.

Idéer som formgivaren eller ingenjören ofta inte ens tänkt tanken på själva. Därefter väljer formgivaren eller ingenjören ut den idé som de anser bäst lämpad. Denna process leder till kraftiga besparingar i såväl tid som kostnad och materialåtgång samtidigt som det ger en formgivare möjligheten till att skapa ny design och ta fram helt nya lösningar. Den bästa kombinationen av mänsklig snillrikhet och maskininlärning. 

Stanley Black & Decker, ansedda hos såväl konsumenter som proffs för sina verktyg, har nyligen använt sig av just generativ design för att förbättra ett av sina verktyg, ett hydrauliskt crimpverktyg. Bättre i detta fallet innebär lättare, utan att göra avkall på verktygets styrka eller kapacitet. En crimper väger ungefär 7 kg och används hundratals gånger under en arbetsdag. Stanley Black & Deckers nya s.k. Breakthrough Innovation group startade upp ett pilot-projekt där dess Vice President Frank DeSantis, tillsammans med Autodesk började definiera upp mål och de önskade kriterier som sedan skulle matas in i generativ design-programvaran.

Tusentals kombinationer av material och processer utforskades där tekniken genererade flertalet alternativ för teamet att ta vidare. Istället för att utforska 3, 4 eller kanske 10 förslag som hade varit det normala förfarandet så fick de alltså möjlighet till att utforska tusentals.

Resultatet blev en 60 % lättare produkt, samtidigt som produkten behöll sin ursprungliga styrka och kapacitet. Då Netfabb även är kompatibelt med additiv tillverkning så kunde Stanley Black & Decker också skapa en tillverkningsstrategi baserad på 3-printing för att producera produkten.

-Snudd på magiskt, säger Frank DeSantis.

Se filmen om projektet hos Stanley Black & Decker.

Generativ design kommer att finnas tillgänglig för Netfabb Ultimate 2018-användare senare i år.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    12