Jan 3, 2018

GE ökar ägandet i Arcam


Planerar avnotering för Arcam från Nasdaq Stockholm.

Arcam AB (publ) har fått information om att General Electric har ökat sin ägarandel till 95 procent. Det är GE Sweden Holdings AB (ett helägt dotterbolag till General Electric Company och en del av GE Additive och GE Aviation, en affärsenhet inom General Electric) som har kommit överens med Elliott Management och Polygon Investment Group om att förvärva deras respektive aktieinnehav i Arcam för 345 sek per aktie. Efter att transaktionen genomfördes den 29 december 2017 äger GE ungefär 95% av aktierna i Arcam. 

GE har informerat om att de planerar att, enligt aktiebolagslagen, genomföra tvångsinlösen av återstående aktier i Arcam och att de planerar att begära att Arcam ansöker om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Arcam kommer att offentliggöra ytterligare information om den planerade tvångsinlösen och avnoteringen så snart formella beslut har tagits.

GELoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT