Feb 19, 2019

Garos vd får lämna


"Bolaget behöver en annan typ av ledarskap"

Styrelsen i laddföretaget GARO AB meddelade på måndagkvällen att bolagets vd Carl-Johan Dalin får lämna. Tills vidare tar försäljnings- och marknadsdirektör Patrik Andersson, över rollen som tillförordnad VD. 

”Carl-Johan Dalin tillträdde som verkställande direktör i september 2017 och har i flera avseenden bidragit positivt till bolagets utveckling. GARO har en ledande ställning inom ett flertal snabbväxande produktområden där utvecklingstakten sker i ett högt tempo vilket ställer stora krav på organisationen. Styrelsen har i enighet dragit slutsatsen att bolaget behöver en annan typ av ledarskap för att driva organisationen framåt och utnyttja den potential som finns fullt ut. Styrelsen tackar Carl-Johan för hans värdefulla bidrag till bolaget under hans ledarskap”, kommenterar styrelseordförande Stefan Jonsson.

På tisdagmorgonen lämnade bolaget sin rapport för fjärde kvartalet. Bolagets omsättning ökade i kvartalet till MSEK 268,4 (238,3). Även rörelseresultatet fick ett uppsving till MSEK 37,5 (31,0), en ökning med 21%. Resultat efter skatt uppgick till MSEK 25,5 (26,0). För helåret minskade resultatet något, MSEK 82,7 jämfört med 85,6 föregåender år. Nettoomsättningen ökade med 13% till MSEK 902,3 (796,0) och rörelseresultatet ökade med 16% till MSEK 113,8 (98,1) för helåret 2018.

Tillförordnad vd Patrik Andersson har varit anställd i GARO sedan 2007. Sökprocessen efter en permanent VD inleds omgående.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Koncernen har cirka 403 anställda och huvudkontoret finns i Gnosjö.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT