“Nu kan vi hantera större order trots bristen på arbetskraft”, säger Joakim Karlberg, som vill skapa en god och attraktiv arbetsmiljö för sina 25 anställda. Foto: Grouleff.

Nov 21, 2018

"Ingen förnuftig verkstad vill tacka nej till företag som Volvo"


Men vad gör man när det är svårt att rekrytera kompetent personal? Åsedaverkstaden anställde cobots i stället och arbetsglädjen ökade för alla.

Inte en enda verkstad med en förnuftig ledning skulle tacka nej till globala, ledande företag som Volvo, Renault och Scania när de vill lägga order – även om det innebär att man tänjer kapaciteten och produktiviteten till bristningsgränsen. Men på en arbetsmarknad där det är lättare sagt än gjort att rekrytera kvalificerad personal, krävs innovation för att öka produktionskapaciteten.

För att tillgodose en ökande marknadsefterfrågan använde sig den svenska verkstaden FT-Produktion av specialiserad robotteknik utformad för att uppfylla automationsbehoven hos små och medelstora tillverkningsföretag.

FT-Produktion använder sig av flexibla samarbetande robotar – cobotar – för att öka produktiviteten utan att anställa fler. Den nya tekniken förbättrade även arbetsglädjen genom att de dagliga rutinerna blev mer varierade – en viktig fördel i en bransch som kämpar för att locka till sig och behålla kvalificerad arbetskraft.

-Vi valde en kombination av lösningar från OnRobot, Universal Robots och EasyRobotics eftersom de är enkla att programmera. Investeringen i den här lösningen kommer att betala sig på bara nio månader. Nu kan vi ta oss an betydligt större order, säger Joakim Karlberg, som äger och driver den familjeägda verkstaden FT-Produktion tillsammans med sin syster.

FT-Produktion har sin bas i den sydsvenska orten Åseda och grundades 1983. Företagets personal avspeglar en mångfald och består av 25 anställda med rötter i Sverige, Norge, Litauen, Syrien och Thailand. FT-Produktion har ett samarbete med närliggande Profilgruppen, och levererar till en rad olika kunder, bland annat biltillverkare, byggföretag och möbelindustrin. Företagets metallprofiler mäter upp till 7,5 meter och används inom tillverkning av balkonger, solpaneler, elektriska fixturer och lastbilar. FT-Produktion har en årsomsättning på 19 miljoner kronor.

Ägaren Joakim Karlberg samtalar med maskinoperatören Agneta Hult.

Under 2017 gjorde FT-Produktion de största investeringarna i företagets historia genom att renovera en stor del av maskinparken. En liten del av den totala investeringen gick till ett viktigt tillskott: införandet av en flexibel robotcell bestående av en UR5-cobot från Universal Robots, två RG2-robotgripdon från OnRobot och en ProFeeder från EasyRobotics.

Denna effektiva trio av danska cobotlösningar har nu automatiserat maskindriften hos FT-Produktion i mer än ett år. Det här innebär att försäljningsavdelningen kan ta emot ordervolymer som är betydligt större och har kortare leveranstider – utan att be de anställda arbeta övertid.

-Kraven på ökad produktivitet fortsätter att växa. Men nuförtiden är det svårt att rekrytera den arbetskraft som behövs. Tack vare automation kan en operatör ha tre eller fyra maskiner i drift samtidigt utan problem. Vi försöker eliminera monotona, manuella uppgifter genom att robotisera de större produktionskörningarna, så att de anställda får mer tid till att arbeta med mindre körningar och få större variation i arbetet, säger Joakim Karlberg.

Effektiviserade påfyllningsprocesser

Med cobotcellen kan en körning bestående av 150 000 enheter tillverkas på mindre än två månader och robotarna arbetar då upp till 16 timmar om dagen, fem dagar i veckan. Var 25:e sekund flyttar ett gripdon på robotarmen en obearbetad del från ProFeeders bricka för delar i vagnstället och placerar den i en CNC-maskin. Under samma rörelse av robotarmen tar det andra gripdonet en färdig del från CNC-maskinen och placerar den i en behållare. Detta kan genomföras tack vare robotarmens “två händer”: ett RG2-dubbelgripdon från OnRobot som minskar cykeltiden med 12 sekunder per uppgift. Det här betyder att FT-Produktion sparar in 500 timmar när de tillverkar en serie på 150 000 delar.

Robotarmens “två händer”: ett RG2-dubbelgripdon från OnRobot. 

Tidigare var en anställd tvungen att lägga fyra delar åt gången i en CNC-maskin, vänta 90 sekunder, och sedan upprepa processen under hela arbetsdagen. Med den nuvarande lösningen tar det bara fem minuter att manuellt fylla på ett av ProFeeders två vagnställ. När roboten har tömt en av vagnställets brickor för delar tar operatören bort det tomma vagnstället och klickar fast ett påfyllt vagnställ på plats i ProFeeder, så att CNC-maskinen snabbt kan fortsätta arbetet. Påfyllningsprocessen kan optimeras ytterligare med EasyRobotics koncept Lean Robot Automation, om verkstaden väljer att placera de delar som ska bearbetas direkt på en av vagnställets brickor för delar i det föregående steget av processen.

-Det verkar som att det inte finns något slut på den här högkonjunkturen och därför heller inget slut på våra problem med flaskhalsar. Därför söker vi redan efter fler möjligheter till förbättrad optimering och automation. Vi kommer förmodligen att ha två ytterligare cobotar i vår anläggning inom de närmsta två åren, säger Joakim Karlberg.

FT-Produktion upptäckte cobotlösningar vid ett möte med maskinleverantören Edströms, som levererar och installerar nyckelfärdiga cobotlösningar som används med olika tillverkningsmaskiner. Edströms tillhandahåller även ingående kurser för anställda som har till uppgift att använda och konfigurera om cobotarmar, gripdon och påfyllningsmoduler.

Mindre monotona arbetsdagar

Mikael Andersson är maskintekniker på FT-Produktion. För ett år sedan blev han även robotprogrammerare och robotoperatör efter två dagars teoretisk och praktisk utbildning hos Edströms. Utbildningen baserades på konceptet Universal Robots Academy, som innefattar fortlöpande uppföljningar av kunskaperna genom kostnadsfritt e-lärande. Mikael fick även lära sig använda EasyRobotics ProFeeder och dubbelgripdonet från OnRobot, så att han enkelt och flexibelt kan installera, programmera, manövrera och konfigurera om lösningen som helhet.

“Jag skulle vilja se fler robotar här”, säger Mikael Andersson, som inte är rädd att förlora jobbet. Istället har hans dagliga uppgifter blivit mer varierade och intressanta efter införandet av automationsteknik hos FT-Produktion. 

-Det var faktiskt enklare att använda robotar än vad jag förväntade mig. Om man står där hela dagen och matar in delar i samma maskin, så känns det i varje led i kroppen vid arbetsdagens slut. Nu är mitt jobb mindre monotont och mycket mer intressant. Det är kul att se en robot i arbete! Jag skulle vilja se fler av dem här. Den här cobotlösningen är så enkel att omkonfigurera att till och med små produktionskörningar är möjliga i fråga om kostnader, säger Mikael Andersson.

Den svenska verkstaden tillverkar 650 olika aluminiumprofiler och tillgodoser 7 000 order årligen, med produktionskörningar som varierar från fem till 150 000 enheter. Med tanke på de varierande uppgifterna och volymerna så är flexibel automation helt nödvändig. En enskild robotlösning måste kunna hantera många olika delar med så korta driftstopp som möjligt vid omkonfigureringar mellan produktionskörningar.

Den nya generationens samarbetande robotarmar kräver även tillbehör med höga prestanda. Till exempel så är funktionerna och användarvänligheten hos gripdonen avgörande för hur många olika uppgifter och delar som kan automatiseras, och likaså för hur snabbt automationsinvesteringen kan återbetala sig.

-Det tar bara 10 sekunder att byta till en annan del på robotens skärm, säger Mikael Andersson, som ser roboten som ett användbart verktyg i en tid av stor efterfrågan och begränsat utbud av arbetskraft. Robotarna tar inga jobb. Vi kan ta oss an fler order och leverera fler detaljerade delar med högre kvalitet när vi använder robotarna. De har varit enkla att installera och justera, så vi har kunnat göra allt själva med bara lite hjälp över telefon från Edströms.

FT-Produktions första cobotcell är baserad på principen plug & produce som gör flexibel automation enkel och lönsam för små och medelstora tillverkare. Till cobotcellen hör följande komponenter från de globala ledarna inom modern samarbetande robotteknik: En UR5-robotarm från Universal Robots, en ProFeeder från EasyRobotics och en dubbel gripdonslösning med två RG2-gripdon från OnRobot. Den här fullt integrerade robotlösningen har intuitiv användning och programmering, med 3D-visualiseringar på robotarmens pekskärm. ProFeeder och RG2 är certifierade av Universal Robots och tillhandahålls via plattformen Universal Robots+ för appar.

Bild och text: Grouleff.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT