Jan Martinsson, SSAB, berättade för många intresserade på Elmia Subcontractor om Hybrit-projektet, som – om det lyckas – kommer att innebära jättevinster för miljön. I bakgrunden den stora boven i dramat, masugnen som producerar närmare ett och ett halvt ton koldioxid per producerat ton stål.

Mar 25, 2019

Framtidens stål tillverkas fossilfritt


– Om vi ska nå klimatmålen och behålla en konkurrenskraftig position måste vi revolutionera hela stålframställningsprocessen och bli fossilfria.

Det säger Jan Martinsson på SSAB:s tekniska avdelning.

Stålet är industrins främsta bränsle och utan stålet skulle industrins hjul sluta snurra. Men ståltillverkningen är en stor producent av koldioxid.

I det unika samriskprojektet Hybrit har SSAB, LKAB och Vattenfall lagt sig vinn om att fasa ut användningen av kol vid stålproduktion och därmed kraftigt sänka koldioxidutsläppen.
Lyckas trion med företsatserna blir det en banbrytande omställning.

Stålindustrin har ett av de högsta koldioxidutsläppen bland alla industrier och står globalt för sju procent av utsläppen, och så mycket som tio procent i Sverige.

– Nu ska vi bli en del av lösningen och inte en del av problemet, säger Jan Martinsson.
Den stora boven i dramat är masugnen, där järnpellets blandas med koks. Kolet reagerar med syret i järnmalmen och producerar koldioxid. För SSABs del står masugnarna för omkring 80 procent av det fossila utsläppet. I nästa steg blåses syrgas på smältan i en konverter och reaktionen producerar ännu mer koldioxid.

– Tanken är nu att först bränna pelletsen med ickefossila bränslen, eventuellt biogas. Den fossilfria pelletsen går sedan in i en stor schaktugn, omkring 80 meter hög, där vi blåser in vätgas. Vätet reagerar med syret i järnmalmen och vi får vatten istället för koldioxid.
Energiförbrukningen kommer också att påverkas positivt om man lyckas enligt planerna.

– Tittar man på energibalansen mellan metoderna kan man se att den totala energiförbrukningen, både el och fossila bränslen, är omkring 5 MWh per ton stål vid traditionell framställning medan den nya tekniken kommer att göra av med 3,5 MWh per ton producerat stål.

– Koldioxidutsläppen är cirka 1,6 ton per producerat ton stål. Tanken är att vi ska komma ner till 25 kilo koldioxid per producerat ton stål.
Det är i korta drag målet med Hybrit, men projektet är naturligtvis betydligt mer komplicerat än så och innehåller många delar där man på olika sätt arbetar för att exempelvis använda el på ett smart sätt och tittar på flera energisnåla alternativ. Ett spännande projekt som är värt att följa. Om det lyckas blir det svenska initiativet vägledande för en fossilfri stålframställning i världen.

I juni påbörjades byggnationen av en pilotanläggning i Luleå, som det första handfasta tecknet utåt att projektet är igång.
– Det är ett enormt åtagande men oerhört fascinerande att parterna tar det här järva greppet, kommenterar Lasse Bengtsson, SSAB. Jag är stolt över att tillhöra en organisation som vill ta det här steget som kan få en så stor betydelse för att nå miljömålen.

Vi ska med spänning följa utvecklingen av Hybrit-projektet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT