Jan 18, 2017

Framtidens nya värdekedjor för offshore


Nu drar Triple Steelix 2.0 igång ett mycket viktig innovations- och utvecklingsmaskineri för utveckling av hållbar framtidsenergi.

Triple Steelix 2.0 har samlat en rad viktiga och ledande aktörer för att samverka och driva projektet ”Framtidens Nya Värdekedjor för Offshore”.

Triple Steelix 2.0 har av Tillväxtverket beviljats 2,25 miljoner kronor i stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet, vilket motsvarar 50% av projektets totalbudget. Övriga finansiärer är Vinnova och deltagande parter.

-Tidigare värdekedjor för offshore har, förutom den traditionella varvsindustrin, i huvudsak arbetat runt material och tillverkning för olje- och gasindustrin. Vi vet alla att dessa resurser är begränsade och därmed inte hållbara. Vind-, våg- och tidvattenkraft tar inte ändliga resurser från havet och naturen som oljan och gasen, istället använder vi resurserna för att direkt omvandla energi till användbar form, säger Larz Ignberg, Triple Steelix 2.0, som har varit den drivande kraften för att göra detta projekt till verklighet.

I en tidigare förstudie där samarbetet mellan olika svenska regioner har varit utgångspunkten, har havsbaserad verksamhet, ”blå tillväxt” och framför allt energiutvinning från havet identifierats som ett potentiellt utvecklingsområde.

I Sverige finns redan en gryende industri där erfarenheter och kunnande från materialutvecklingssidan, konstruktion, system och applikation, IT och automation, miljö och resurseffektivitet bör kunna utnyttjas för att utveckla nya världsledande värdekedjor inom området. Både på väst- och ostkusten finns företag som ligger långt framme vad gäller system och applikationer för vind-, våg- och tidvattenkraft samt lättviktskonstruktioner och farkoster för marin miljö.

De stora tekniska svårigheterna vid havsbaserad verksamhet utgör utmaningar som bl.a. kräver avancerad material- och konstruktionsteknik, logistik och kompetens samt komplexa system för att lösas på ett effektivt sätt. Detta är Svenska styrkeområden som har stora möjligheter att utvecklas till framtidens nya värdekedjor inom området.

-Det finns en hel del kunskap och teknik att bygga vidare på. Den stora utmaningen ligger i att kunna finna lösningar som gör att vi kan producera energi till konkurrenskraftiga priser. Vi ser inte detta som en lösning eller alternativ till svensk energiförbrukning, snarare har vi ett perspektiv med potential som tillverkare och leverantörer på en global marknad, fortsätter Larz Ignberg.

Genom att koppla företag, akademier och organisationer kring dessa utmaningar bör Sveriges ledande stålföretag, både som material- och komponentleverantörer, tillsammans med andra avancerade material-, komponent- och systemtillverkare kunna åstadkomma lösningar som är internationellt konkurrenskraftiga. Arbetet förväntas generera ett antal nya projekt där Svensk industri kan spela en ledande roll inom ett globalt växande och viktigt område.

Projektet löper till och med januari 2020 och sker i samverkan mellan Triple Steelix/Jernkontoret, Offshore Väst/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF, Automation Region/Mälardalens Högskola, Future Position X och SSY (Swedish Steel Yachts) och kontakter kommer att knytas med ytterligare företag med idéer inom området.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT