Koncernchef Ulrich Spiesshofer. Foto: ABB.

Oct 26, 2017

Fortsatt tillväxt för ABB


Ökar tillväxttakten i alla regioner.

Verkstadsjätten ABB har idag redovisat delårsrapport för tredje kvartalet. Den totala orderingången steg 5%, en ökning i alla regioner. Intäkterna ökade med 3% och operativ EBITA-marginal upp till 12,9%. 

”Kombinationen av en starkare marknadsorientering och fokus på segment med hög tillväxt som laddinfrastruktur för elfordon, robotteknik samt livsmedelsindustrin betalar sig," säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

”Divisionerna Electrification Products och Robotics and Motion har förbättrat sina marginaler efter hand medan Industrial Automation och Power Grids levererade stabila driftresultat under kvartalet”, säger han. ”Integreringen av B&R fortskrider väl och i och med det nyligen meddelade förvärvet av GE Industrial Solutions stärks vår position som nummer 2 globalt inom elektrifiering och vi har en tydlig plan för hur vi ska genomföra vår ambition att skapa värde.”

”Framöver kommer vi att bibehålla vårt primära fokus på lönsam organisk tillväxt. Vi kommer att fortsätta att fullgöra våra uppgifter och vidta lämpliga åtgärder för att framgångsrikt slutföra övergångsåret 2017”, tillägger han. ”Vi riskminimerar vår portfölj ytterligare och fortsätter att förskjuta tyngdpunkten mot segment med högre tillväxt och ökad konkurrenskraft.”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT