Anders Birgersson. Foto: VBG.

Apr 29, 2020

Fortsatt stabilt för VBG


"Goda förutsättningar att hantera stora förändringar i efterfrågan"

I delårsrapporten för januari-mars 2020 redovisar VBG Group ett stabilt kvartal trots oro i världen.

"VBG Group redovisar ett stabilt första kvartal försäljningsmässigt. Rörelsemarginalen har varit stabil för alla divisioner förutom Mobile Climate Control, där vi ser ett fortsatt tryck på rörelsemarginalen. Vi ser att tillväxttakten har avtagit gentemot 2019," kommenterar VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson koncernens delårsrapport.

​​​​​​​VBG-koncernens omsättning minskade med 3,2 procent till 957,5 MSEK (989,6). Rörelseresultatet minskade till 116,0 MSEK (135,5) och rörelsemarginalen minskade till 12,1 procent (13,7).

"Covid-19 utbrottet som startade i Kina innebar att vi var tvungna att temporärt stänga ner vår verksamhet i Kina under första kvartalet, men då denna del av verksamheten är relativt liten, påverkade inte de tidiga utbrotten resultatet i stort för första kvartalet och verksamheten i Kina är nu igång igen. I slutet av mars drabbade coronapandemin Europa och större delar av världen på allvar. Många länder och industrier vidtog drastiska åtgärder, vilket ledde till avbrott i värdekedjorna och att många industrier stannade av. Slutet av första kvartalet har för VBG Group dominerats av monitorering och planering inför andra kvartalet för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Jag känner att vi har gjort ett bra jobb kring att förbereda verksamheten och agera proaktivt i detta osäkra läge. Vi har fått olika typer av åtgärder på plats i olika länder bl.a. korttidspermittering i Sverige och vi jobbar just nu med daglig uppföljning av marknaden och kundernas utveckling," skriver Anders Birgersson.

Mot bakgrund av den osäkerhet som coronapandemin medför anser styrelsen att det av försiktighetsskäl är motiverat att föreslå att årsstämman 2020 beslutar att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Anders Birgersson betonar dock koncernens starka position:

"Positivt är att vi har ett antal goda år bakom oss. Vi har en stark finansiell ställning och en god likviditet och har därmed goda förutsättningar att hantera stora förändringar i konjunktur och efterfrågan."
 • Aug 12, 2020

  Absolent rekryterar Volvo-topp

  Nyheter Förstärker koncernledningen för att bli bäst i klassen.
  332
 • Aug 12, 2020

  8 trender inom 3D-print

  Reportage Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
  129
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  8 trender inom 3D-print

  Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
  129