Foto: Troax.

Feb 13, 2019

Fortsatt ökad försäljning för Troax


Men avmattning i beställningarna från bilindustrin.

Troax tillverkar stängsel för maskinskydd, lager- och industriväggar. I fjärde kvartalet ökade orderingången med 9 procent till 41,7 (38,4) MEUR i fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 43,5 (41,0) MEUR. Rörelseresultatet ökade till 10,1 (8,3) MEUR och rörelsemarginalen ökade till 23,2 (20,2) procent.

För helåret ökade orderingången med 9 procent till 165,0 (152,0) MEUR. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 161,0 (152,1) MEUR. Rörelseresultatet ökade till 32,8 (30,6) MEUR. Rörelsemarginalen ökade till 20,4 (20,1) procent.                

Koncernens utveckling har varit positiv även under fjärde kvartalet. Detta kvartal innebar en ökning av orderingången med 9 procent. Vi har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg men har även under detta kvartal, i likhet med de föregående, noterat en lägre aktivitet hos kunder inom bilindustrin, säger Troax vd Thomas Widstrand.

Orderingångsmässigt syns detta mest i den nordamerikanska verksamheten, som under fjärde kvartalet hade väsentligt lägre order ifrån bilindustrin. För koncernen har nedgången inom detta område under de senaste åren medfört att det för 2018 endast svarar för 10-12% av koncernens omsättning. Vi har speciellt erhållit viktiga projektorder till vår verksamhet i UK, som uppvisar starka ökningstal för kvartalet.

Vi har fortsatt att lägga ned mycket tid och kraft på integrationen och förbättringen av vår enhet i Chicago, Folding Guard. Vi kan konstatera att det tar längre tid än beräknat att ändra kultur och inställning till kundkrav, men att nu förändringarna börjar komma och vi mer kan koncentrera oss på att öka insatserna inom marknadsföring och försäljning. Marknaden i USA har varit god under fjärde kvartalet och vi kan konstatera en bra utveckling för Troax varumärke. Priset på stål har varit stabilt under perioden.

Vår bedömning är, att under detta kvartal har marknaden vuxit ungefär som vi förutsatt. Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har välfyllda orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men att marknadstillväxten planat ut på en fortsatt hög nivå.

Under fjärde kvartalet 2018 har produktion av Troax produkter startats i vår fabrik i Chicago. Detta medför kortare ledtid till kund och bättre servicenivå, vilket vi tror är långsiktigt viktigt i USA. Det medför också en förbättring av miljön, då våra transporter och utsläpp av CO2, minskas med denna åtgärd. Vi har också investerat i en helt ny produktionslinje för panelproduktion vid koncernens huvudenhet i Hillerstorp. Denna anläggning körs nu i testproduktion och beräknas komma upp till full hastighet under första halvåret 2019, säger Thomas Widstrand.

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (4,25) SEK per aktie 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT