Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco.

Oct 21, 2019

Hög orderingång och starkt kvartal för Atlas Copco


Fortsatt minskad orderingång från fordonsindustrin.

Atlas Copcos orderingång ökade med 16% till 27,1 miljarder kronor (23,4) för tredje kvartalet, en organisk ökning med 6%. Intäkterna gick upp 13% till 26,7 miljarder (23,7), en organisk ökning med 4%. Rörelseresultat ökade 11% till 5,8 miljarder (5,3), inkluderat jämförelsestörande poster om -37 miljoner kronor(-59). Periodens resultat var 4,4 miljarder (3,9).

"Orderingången låg kvar på en hög nivå trots fortsatt osäkerhet i världsekonomin," kommenterar Mats Rahmström, vd och koncernchef för Atlas Copco.

"Ordervolymerna för stora kompressorer ökade med hjälp av introduktioner av nya produkter och ökad marknadspenetration. Ordervolymerna för vakuumutrustning till halvledarindustrin och industrin för platta bildskärmar ökade signifikant, främst drivet av kundernas investeringar i nya produktionsteknologier. Orderingången från fordonsindustrin fortsatte att minska. Även efterfrågan från övrig tillverkande industri minskade. Serviceverksamheten fortsatte att växa inom samtliga affärsområden."

När det gäller utsikterna på kort sikt förväntas efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service vara något lägre än nivån i tredje kvartalet.

”Vi är ett decentraliserat bolag vilket innebär att vi ger våra anställda befogenheter att fatta beslut utifrån sin kompetens och kunskap om marknaden. Detta i kombination med en stark lokal närvaro skapar bestående värde för våra kunder," säger Mats Rahmström.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    12