Tobias Lidén. Foto: Festo.

Mar 27, 2019

Fortsatt hög efterfrågan på automationslösningar


Det säger Tobias Lidén, vd för automationsföretaget Festo, som fortsätter att växa i Sverige.

Festo, världsledande leverantör av automationsteknik och teknisk utbildning, grundade 1964 ett svenskt försäljningsföretag i Malmö. Fyra år senare följde en anläggning för tillverkning av kundspecifika cylindrar. Enligt Tobias Lidén, VD för Festo AB Sverige, erbjuder Sverige många fördelar. Han värdesätter det lokala produktionsklimatet och den tydliga kvalitetorienteringen.

Hur bedömer du marknadssituationen i Sverige?
-Med en genomsnittlig försäljningsökning på 7 till 8 procent, har vi kunnat stärka vår marknadsledande position i Sverige de senaste åren. Vi har nyligen haft mycket god erfarenhet av nya affärsområden så som elektrisk automation. Här ser vi också goda möjligheter i framtiden. Processindustrin är fortsatt en klar tillväxtindustri för Festo. Men även den traditionella träindustrin och bilindustrin är i focus för oss.

Ser du platsen som ett centrum för aktiviteter i hela norra Europa?
-Sedan starten 1964 har Sverige varit vårt nav för Skandinavien. Våra dotterbolag i Danmark och Norge förvaltas från Malmö med gemensam personal. Sedan början av 2019 samordnar vi all ledningsverksamhet inom Festo Nordic Cluster därifrån. Även de baltiska staterna ingår i det nordiska klustret.

Vad är speciellt viktig för era svenska kunder?
-Sverige är tekniskt ledande med hög lönenivå och motsvarande grad av automatisering. Våra kunder är trendsättare på sina marknader och behöver innovativa partners för att kunna fortsätta med en konkurrenskraftig produktion. Hastighet, produktivitet och flexibel automation spelar en central roll. Många kunder har redan kommit långt i användandet av modern kommunikationsteknik. Ett exempel är Scanias fabrik i Oskarshamn, som är utrustad av Festo. Med en nästan fullständig automation och samtidigt enorm flexibilitet, förverkligar de idén med Industri 4.0.

-Vår största kundindustri i Sverige, livsmedel- och förpackning, ställer höga krav på korrosionsbeständighet, enkel rengöring och IP-skydd för våra produkter. Festo har därför utvecklat sitt eget produktprogram tillsammans med de stora företagen i branschen.

Vad behöver man tänka på när man startar försäljning i Sverige?
-Sveriges geografi är en speciell utmaning. De största industriella produktionsanläggningarna är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom finns det mindre industriella kluster i alla delar av landet. Med ett tätt försäljnings- och servicenät, stöder vi även våra kunder i avlägsna delar av landet, till exempel träindustrin i norr. Där ser vi också stor potential inom gruv-, massa- och pappersproduktion.

Finns det landspecifika krav på era produkter och tjänster?
-Det ständigt växande antalet av våra installationsklara kompletta lösningar som produceras i Malmö visar att systemkonceptet är mycket viktigt i Sverige. Dessutom måste den lokala nivån på utbildning och kvalitetskrav beaktas. En kärnuppgift för våra medarbetare är att förmedla vår kunskap, och utvecklingen av användarorienterade lösningar. Det är här som våra utbildningar och lösningar från Festo Didactic spelar en viktig roll.

Hur bedömer du potentialen på arbetsmarknaden?
-Sverige, liksom många länder inom det nordiska klustret, har en obalans mellan de kunskaper och färdigheter som finns på marknaden och vad vi faktiskt behöver. Vi investerar därför i kvalificering av specialister inom vårt eget företag. Genom Festo Didactic, har vi också ett nära samarbete med lokala universitet inom teknisk utbildning.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    11