Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade. Foto: Christian Berner.

Aug 21, 2019

Fortsatt god orderingång för Christian Berner Tech Trade


Men marginalerna har minskat under kvartalet.

Industrihandelsgruppen Christian Berner Tech Trade ökade omsättningen i andra kvartalet till 167,5 (160,7) MSEK, en total ökning på 4,2 procent och EBITA blev 12,3 (14,5) MSEK. Kvartalets orderingång uppgick till 202,5 (154,6) MSEK.

"I Sverige minskade försäljningen och EBITA-marginalen uppgick till 8,1 (10,6) procent vilket vi inte är nöjda med, men orderingången under kvartalet var fortsatt god och vi ser en fortsatt bra efterfrågan på marknaden," kommenterar Bo Söderqvist, vd för Christian Berner Tech Trade AB

"Sammanfattningsvis var marknadsläget under det andra kvartalet fortsatt bra och efterfrågan inom de flesta branscher och marknadssegment var stabil på en hög nivå. Vi följer marknadsutvecklingen kontinuerligt och tycker att affärsklimatet sammantaget ser fortsatt gynnsamt ut, även om det finns oroshärdar, bland annat i form av Brexit och handelskriget mellan USA och Kina."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT