Foto: Proto Lab.

Apr 11, 2019

Först ut med 3D-printing för koppar


Protolabs har blivit en av de första tillverkarna i Europa som erbjuder 3D-printning av legerad koppar för snabb tillverkning av prototyper eller produktion i låga volymer.

Tillägget av koppar gör Protolabs till ett av bara en handfull europeiska företag som kan erbjuda koppardelar tillverkade genom såväl additiv tillverkning som CNC-bearbetning.

Företaget använder ett låglegerat kopparmaterial, CuNi2SiCr, för 3D-printningen. Materialet kombinerar bra mekaniska egenskaper och korrosionsbeständighet med hög termisk och elektrisk ledningsförmåga. Detta ger ingenjörerna möjlighet att snabbt ta fram delar för svåra miljöer där ren koppar inte är ett möjligt alternativ.

Andrea Landoni, Product Manager hos Protolabs säger:

  – Det innebär att ingenjörer nu kan få ut koppardelar på marknaden snabbare och mer kostnadseffektivt. Det ger även nya designmöjligheter, i och med att additiv tillverkning gör att man kan ta fram geometrier som inte är möjliga med andra metoder, till exempel CNC-bearbetning. Vissa interna kanaler kan till exempel skapa mycket komplicerade strukturer.

–  Additiv tillverkning är emellertid inte bästa alternativet för alla projekt. I motsats till de flesta specialiserade 3D-printningsföretagen tillverkar vi även delar genom CNC-bearbetning och formsprutning. För koppardelar, om man behöver höga volymer eller behöver producera en relativt enkel geometri, kan CNC-bearbetning vara ett bättre alternativ. Vi erbjuder den bästa tekniken för båda alternativen och det innebär att våra applikationstekniker är idealiskt placerade för att ge råd, säger Andrea Landoni.

Protolabs använder tekniken direkt lasersintring av metall (DMLS) för att 3D-printa koppardelar. Tekniken använder ett fiberlasersystem som ritar på en yta av fint metallpulver och svetsar den till helt täta metalldelar. Varje lager har en tjocklek på bara 20 mikrometer och det ger en yta som är jämnare än hos andra leverantörer av 3D-printade koppardelar.

Beroende på antalet och delens geometri kan 3D-printade koppardelar tillverkas på så lite som en arbetsdag. För CNC-bearbetning säger vi att vi är världens snabbaste leverantör, även här med möjlighet att erbjuda leveranstider på bara en dag.

–  Om du behöver ta fram en koppardel kan vi nu erbjuda kunderna den bästa tillverkningstekniken efter deras behov, samt snabb leverans. För tillverkning av prototyper innebär det att du kan testa och iterera din design flera gånger för att den ska vara rätt och möta till och med den striktaste deadline. För tillverkning av låga volymer innebär detta att det är mindre sannolikt att du skapar förseningar för monteringsbandet. Konceptet med just in time-leverans når på så sätt en helt ny dimension, avslutar Andrea Landoni.

Protolabs är en av världens snabbaste digitala tillverkare av anpassade prototyper och tillverkningsdelar i små volymer. Den teknologistödda företaget använder 3D-printning, CNC-bearbetning och formsprutningsteknik för att tillverka delar på bara några dagar. 

Fakta:

Protolabs automatiserade offert-system och egenutvecklade programvara översätter digitala 3D CAD-modeller till instruktioner för höghastighetstillverkningsutrustning. Resultatet är att delar kan skickas på 1-15 dagar.

Företaget har tre huvudsakliga tjänsteområden: formsprutning, CNC-bearbetning och 3D-printing (additiv tillverkning).

Formsprutning används för snabbtillverkade prototyper, prototypverktyg (bridge tooling) och tillverkning i mindre volymer upp till 10,000+ delar. Erbjuder mer än 100 termoplaster, metall och silikongummi.

Protolabs använder tre- och fem-axlad tillverkning för maskinbearbetade plast- och metallprototyper och funktionella delar i volymer upp till 200.

Vid additiv tillverkning används avancerad 3D-printing som skapar extremt noggranna prototyper med komplexa konstruktioner. Additiva delar är tillverkade av stereolitografi, selektiv laser-sintring (SLS), Multi Jet Fusion (flerstrålfunktion), PolyJet och lasersintring i metall (DMLS) i en rad plaster och metaller.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT