Ola Magnusson, Lindbäcks överlämnar priset för vinnare i kategorin maskininvestering 5-15 mkr till Jörgen Forsell, Forsells Maskin AB. Foto: Lindbäcks.

Sep 12, 2018

Vinnare i kategorin maskininvestering 5 - 15 miljoner


Skellefteåföretaget är en av underleverantörerna till det stora fabriksbygget i Piteå.

 

Lindbäcks nya fabrik på Haraholmen har nu varit igång i åtta månader. En produktionsanläggning för flerbostadshus i trä med många nya innovativa tekniska lösningar för att skapa en smartare, mer effektiv och säkrare produktionsprocess.

– Våra produktionslinjer bli mer och mer stabila och väl fungerande. Alla maskinlinjer går igenom en provdrift och vi har nu tagit över den första maskinen av vår leverantör Forsell Maskin, säger Ola Magnusson, projektledare för etableringen av Lindbäcks nya produktionsanläggning på Haraholmen.

Jörgen Forsell från Skellefteåföretaget Forsell Maskin AB har lämnat tillbaka stafettpinnen som han fick vid uppstarten av avtalet med Lindbäcks, som nu har utsett honom till vinnare i kategorin maskininvestering 5 - 15 miljoner på Haraholmen. Alla maskinlinjer går igenom en provdrift för att säkra att rätt funktion, kapacitet och tillgänglighet över tid. Nu har Forsell lämnat över maskinen till Lindbäcks och projektet har lämnat över ansvaret till driften.

– Hanteringen med maskin och material måste fungera för att ledare och medarbetare ska kunna fokusera på rätt arbetsmetod. Maskinen uppfyller våra funktionskrav och tillgänglighet och företaget har även levererat en fullständig uppdaterad dokumentation. Tack vare denna maskin kan vi ha koll på tiderna i vår spacklings- och målningsprocess. Vi kan spackla, måla och göra elarbeten på taken med rätt ergonomi samt montera taken från säkra hissbara arbetsplattformar, säger Ola Magnusson.

– Tack vara ett gemensamt fokus att lösa tekniska utmaningar och båda parters ambition om en god relation är detta den första maskinen vi tar över.

Forsell Maskin konstruerar och tillverkar specialmaskiner efter kundens behov. Lösningarna är helt kundanpassade, där Forsell Maskin driver hela projektet från förstudie till helt CE märkt och färdig maskin.

Familjeföretaget Lindbäcks startade 1924 i Piteå, där huvudkontor och de två produktionsanläggningarna finns. Företaget har även kontor i Stockholm, Göteborg och Kiruna och har totalt ca 500 medarbetare.

Med målet att bli Europas modernaste producent av flerbostadshus har Lindbäcks idag en helt ny produktionsanläggning invigd i slutet av 2017, helt försörjd av solenergi och fjärrvärme. Läs mer på www.lindbacks.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117