Bredda Bilden

Foto: Bildbanken Bredda Bilden (Jonas Bilberg).

Aug 21, 2019

Försämrad konjunktur hotar jobben i Västernorrland


Industriföretagen i mellersta Norrland ser ut att ha drabbats snabbare av minskad orderingång från exportmarknaden än industrin i Sverige totalt sett. Det visar en ny rapport från Teknikföretagen.

Industrin står för en tredjedel av den regionala ekonomin, och skapar 18 600 jobb i Västernorrland. Men en svagare världskonjunktur, minskad orderingång och brist på rätt kompetens kan orsaka rejäla bekymmer för länets industriföretag, visar en ny rapport om läget i Västernorrland, från Teknikföretagen.

Utöver de direkta och indirekta jobben som industrin skapar bidrar industrin till länets skatteintäkter med totalt cirka 3,1 miljarder kronor. Det utgör cirka 12 procent av kostnaderna för länets kommuner och landsting, vilket motsvarar omkring 4 000 jobb. Totalt står därmed industrin i Västernorrlands län för 22 600 jobb i länet, ungefär fyra av 10 arbetstillfällen.

Den allt svagare produktionstillväxten i hela Sveriges ekonomi som Teknikföretagen räknar med för i år, kommer också leda till att arbetslösheten börjar stiga i landet totalt sett under loppet av 2019. Industriföretagen i Mellersta Norrland ser nu ut att ha drabbats snabbare av minskad orderingång från exportmarknaden än industrin i Sverige totalt sett. Den snabbare inbromsningen i länet tyder på att den globala inbromsningen påverkat länets produktion och sysselsättning snabbare än Sveriges ekonomi som helhet.

-Det vi ser nu är hur den betydligt svagare världskonjunkturen som Teknikföretagen länge förutspått nu börja bita – så väl på Sveriges ekonomi i allmänhet, som i Västernorrlands industri i synnerhet, säger Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen.

Inför en kommande konjunkturuppgång behövs insatser för att öka tillgången på kompetens som företagen behöver. Bristen på arbetskraft fortsatte att stiga under första kvartalet i år, trots den allt svagare konjunkturen.

-Det finns goda skäl att fundera på hur en växande arbetslöshet kan mötas med insatser för att öka näringslivets och industrins utvecklingskraft i Västernorrland, säger Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen och författare till rapporten.
 • Sep 16, 2019

  Teknikskiftet inom fordonsindustrin

  Reportage Man måste välkomna ny teknik och nya utmaningar om man vill finnas kvar, menar Magnus Johansson på Automotive Components Floby AB.
  288
 • Sep 16, 2019

  Bli smartare i Hannover

  Reportage Nu öppnas dörrarna till EMO och i år finns det extra anledning att åka till Hannover.
  132
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • AC Floby Magnus Johansson Reportage

  Teknikskiftet inom fordonsindustrin

  Man måste välkomna ny teknik och nya utmaningar om man vill finnas kvar, menar Magnus Johansson på Automotive Components Floby AB.
  288
 • EMO Reportage

  Bli smartare i Hannover

  Nu öppnas dörrarna till EMO och i år finns det extra anledning att åka till Hannover.
  132

 • Teknik

  50 procent lättare

  Världens första moduluppbyggda hybridkedja från igus, tillverkad av stål och plast.
  12