SSAB Oxelösund. Foto: SSAB.

Jan 28, 2020

Förlust för SSAB


Bygget av ett starkare SSAB med minskad konjunkturskänslighet pågår.

SSABs försäljning minskdade till 16 973 (19 251) Mkr i fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -1 178 (1 007) Mkr. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till - 1 131 (1 035) Mkr.

Försämringen i fjärde kvartalet var främst hänförlig till SSAB Europe och SSAB Americas. För helåret 2019 uppgick rörelseresultatet till 2 159 (5 181) Mkr, det minskade resultatet berodde främst på SSAB Europe.

SSAB Special Steels leveranser var på en låg nivå under kvartalet, främst relaterat till konjunkturförsvagningen och lageranpassningar på den europeiska marknaden. Kostnader för planerat underhåll belastade rörelseresultatet, vilket uppgick till -126 (-72) Mkr. 

Leveranserna för SSAB Europe minskade till 752 (850) kton, till stor del drivet av lagerneddragning hos både slutkunder och distributörer. Marginalpressen fortsatte och kostnader för strejker i Finland, cirka 250 Mkr, belastade kvartalets resultat, vilket uppgick till -609 (733) Mkr. 

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till -222 (553) Mkr för det fjärde kvartalet, främst beroende på lägre realiserade priser och något högre kostnader för planerat underhåll. Efterfrågan var relativt stabil, dock påverkades leveranserna negativt av det planerade underhållsstoppet i Mobile. 

Kostnadsbesparingar och produktionsanpassningar, som bland annat en temporär avstängning av masugnen i Raahe, har gett positiva effekter på resultatet i kvartalet.

Under kvartalet lanserades nya strategiska mål som visar våra ambitioner att växa inom specialprodukter och utveckla våra egna kanaler till marknaden. Avsikten är att bygga ett starkare SSAB med minskad konjunkturskänslighet, skriver SSABs vd Martin Lindqvist i rapporten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT