Foto: Husqvarna.

Feb 5, 2019

Förlust för Husqvarna


Lägger nu kurs mot lönsamma tillväxtprodukter.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 6 470 Mkr (6 130), justerat för valuta var den oförändrad. För helåret uppgick nettoomsättningen till 41 085 Mkr (39 394).

Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -1 104 Mkr (-70) och till -282 Mkr (-70), exklusive kostnader hänförliga till omstrukturering om -822 Mkr (0). För helåret uppgick rörelseresultatet till 2 070 Mkr (3 790) och till 3 241 Mkr (3 790), exklusive kostnader hänförliga till omstrukturering om -1 171 Mkr (0).

Trädgårdssäsongen var utmanande, säger Husqvarnas koncernchef Kai Wärn. De negativa effekterna av den sena våren följt av en mycket varm, lång och torr sommar i Centrala och Norra Europa var betydande för divisionen Husqvarna. Å andra sidan ökade det torra vädret efterfrågan på Gardenas bevattningsprodukter, vilket förbättrade rörelseresultatet.

Ökade kostnader för råvaror, tullar och logistik, samt fortsatta investeringar i strategiska tillväxtinitiativ hade en negativ påverkan på resultatet i fjärde kvartalet. 

För 2019 är vår högsta prioritet att komma tillbaka till vår bana av förbättrad lönsamhet. Vi har ett starkt produktutbud när vi går in i säsongen, med spännande nya lanseringar som nya robotgräsklippare, bevattningssystem, motorsågar och nya lösningar från divisionen Construction. Vi har stegvis höjt priserna för att kompensera för både högre råmaterialkostnader och tullar. Dessutom kommer vi att leverera utlovade kostnadsreduceringar relaterade till våra strukturåtgärder samt återställa balansen mellan interna effektiviseringar och besparingar och våra investeringar i lönsamma tillväxtinitiativ, säger Kai Wärn. Vår fulla uppmärksamhet är nu på lönsamma tillväxtmöjligheter inom divisionerna Husqvarna, Gardena och Construction inom områden som robotgräsklippare, skogsbruk, digitalisering och batteridrivna produkter.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 kronor per aktie (2,25).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT