Annons
Nov 2, 2018

Hur ökar du din produktivitet - Experten berättar


Maskinsäkerhet - En investering inte en kostnad. På Maskinsäkerhetsdagen träffar du spetskompetensen inom maskinsäkerhet och Christer Fuglesang berättar om sina dramatiska rymdäventyr

SIS - Swedish Standards Institute. Efter tidigare succéer så kommer SIS Maskinsäkerhetsdag åter till Göteborg. Den 7 november har du möjlighet att träffa de allra kunnigaste inom maskinsäkerhet och samtidigt nätverka med kollegor inom området. Här samlar SIS all kunskap om maskinsäkerhet och hur tillämpningen av standarder som visar dig vägen till säkra maskiner och en bra arbetsmiljö.

Vi frågar Larry Falk på PREKAM, som har jobbat med maskinsäkerhet, standarder och dokumentation i över 30 år,

-Varför är maskinsäkerhet viktigt?

Larry förklarar att det dels är den legala aspekten, nämligen att direktiv är lagar och att brott mot maskindirektivet innebär brott mot arbetsmiljölagen. Men det viktigaste, menar han, är att förstå mervärdena.

– Att jobba med maskinsäkerhet på ett strukturerat sätt, innebär i förlängningen att man kommer att öka säkerheten, förbättra arbetsmiljön, minska skador på arbetsplatsen samt öka sin produktivitet, förklarar Larry.

En investering ingen kostnad

Larry berättar om ett företag som tyckte att maskinsäkerhetsfrågor bara var en kostnad. Så mätte de produktiviteten före och efter de gjort en iskanalys, tagit fram manualer och utbildat personalen. Det visade sig att de hade höjt produktiviteten mellan 10–15 procent och ”payoff” tiden blev tre månader. Då kom de på att det här var en investering och inte en kostnad, sedan fortsatte företaget att investera.

Hur kunde produktiviteten öka?
– Det handlar till exempel om att minska risker, tydliggöra i manualer och utbilda operatörer och underhållspersonal i säkra och effektiva arbetsmetoder. Ju mer och större kunskap man har om applikationen (maskinen/maskinlinjen), desto snabbare kan man utföra moment under hela dess livscykel.

Är det frivilligt med harmoniserade standarder?

När det gäller harmoniserade standarder så säger man att de är frivilliga. Men vad menar man egentligen med frivillighet? Larry vill betona att det finns en koppling mellan direktiv och standarder som innebär att använder man standarden så uppfyller man direktiven. Om man inte använder standarden, då måste man bevisa på andra sätt vad man gjort för att uppfylla direktiven.

– Kan man inte göra enligt vad som står i standarden, till exempel av utrymmesskäl eller på grund av att det finns standarder som motsäger varandra, ja då kan man frångå det, men då måste man också förklara varför man har frångått det och hur man har gjort för att minska riskerna för att uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i direktiven, förklarar Larry.

Sänka handelshindren
Sist men inte minst, vill Larry lyfta aspekten att standardiseringsarbeten är viktiga även ur ett handelsperspektiv och ur ett EU-perspektiv. Med tanke på dagens debatt om att tänka på sig själv när det gäller handel, är det viktigt att sänka handelshindren. Att försöka öppna sina marknader i stället och ta fram standarder så att maskiner och maskinlinjer kan exporteras och importeras. Och det är ju hela syftet med EUs regelverk, att det är fri rörlighet på marknaden, menar Larry. Sverige är beroende av export, därför är det också viktigt att vi medverkar i standardiseringsarbetet. Säkra din plats till SIS Maskinsäkerhetsdag här >>

Larry Falk, Prekam.

Ett gediget program på Maskinsäkerhetsdagen

I det fullmatade programmet finns intressanta föreläsningar om hur du använder nya standarder och maskinsäkerhet inom olika branscher. 

Arbetsmiljöverket, Teknikföretagen och RISE kommer med flera.

Framstående föreläsare och inspiratörer kommer dela med sig av sina erfarenheter.

Arbetsmiljöverket kommer att berätta om sitt arbete med produktregler med fokus på maskiner och arbetsskador relaterade till maskiner. 

Teknikföretagen informerar om produktkravsguiden, det vill säga praktisk vägledning kring de krav och skyldigheter som EU:s produktlagstiftning ställer på produkter och företag.

RISE
fördjupar sig i praktisk tillämpning av EN ISO 13849-1 där de ger råd på vad du bör tänka på vid tillämpning av standarden och vanligaste ”fallgroparna”.

Troax kommer att berätta om hur din organisation kan uppbygga en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen

Christer Fuglesang inspirerar på Maskinsäkerhetsdagen

Förutom alla matnyttiga föreläsningar om hur du använder nya standarder och maskinsäkerhet inom olika branscher, blir det också en verklig inspirationsföreläsning av Christer Fuglesang. Han berättar hur alla vägar leder till rymden och hans historia inspirerar alla personer och företag till att nå nya mål genom ett rätt mindset. 

På SIS Maskinsäkerhetsdag träffar du kollegor från branschen och kan utbyta erfarenheter om hur du bäst utformar maskinsäkerhetsarbetet. Utställare och partners finns också på plats för intressanta diskussioner. Detta och mycket mera, läs mer under program.

Säkra din plats till SIS Maskinsäkerhetsdag här >>

Välkommen till oss på SIS Maskinsäkerhetsdag!

Tid: 7 november 2018. Plats: Hotell 11 på Lindholmen i Göteborg. OBS! Antalet platser är begränsat. Så boka redan idag!

Paketerbjudande 50 % rabatt på eventet i samband med utbildningar inom maskinsäkerhet 

Lär dig något nytt tillsammans med andra och anmäl dig till en av våra maskinsäkerhetsutbildningar i Göteborg 5-9 nov så får du 50% rabatt på
eventet SIS Maskinsäkerhetsdag.


Mer info och anmälan till utbildningarna och eventet finns här >>

SIS



  • Jun 18, 2021

    ABB moderniserar i Grycksbo

    Nyheter Lösningen från ABB optimerar processen och uppfyller senaste kraven inom maskinsäkerhet.
    76
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT