Aventics Smart Pneumatics Monitor. Foto: Aventics.

Jun 8, 2017

Förekom driftstoppet genom smart pneumatik


Med Smart Pneumatics Monitor från AVENTICS i ditt system, kan du förutspå status och slitage på anläggningen innan driftstoppet verkligen sker.

 

Den nya SMP-enheten ger tillförlitlig och värdefull information till användaren om utvecklat slitage och energieffektivitetstillstånd i anläggningen.

Enheten sänder förbehandlade statusmeddelanden till överordnade IT-system och fördefinierade anställda, utan att belasta PLC eller andra styrsystem. Med hjälp av Smart Pneumatics Monitor minskas risken för driftstopp och sänker driftskostnader på en anläggning på ett effektivt sätt.

Övervakning av driftsstatus
Med en tilläggsenhet, SPM, kopplat till AVENTICS kommunikationsenheter (AES) för ventilramper, kan varje mottagen sensorsignal automatiskt utvärderas för att på ett tillförlitligt sätt identifiera systemets status. För att t ex övervaka slitaget av en stötdämpare utvärderas dämpningssekvensen. Algoritmer skrivna av AVENTICS och mjukvaran Node-RED analyserar dessa data internt i SPM och gör information tillgänglig. Information skickas antingen via det integrerade OPC UA gränssnittet eller via andra kommunikationsmetoder, såsom MQTT eller kommunikation med en molntjänst.

Som tillägg finns också möjligheten att sända ett larm via t ex e-post eller sms.

– Med digitalisering uppnår pneumatiska system en ny nivå av produktivitet och effektivitet, understryker Björn Lindberg, Technical manager – Nordics.

Driftsättningen av SPM kräver inga förkunskaper om PLC programmering. Genom en mjukvara med ett grafiskt gränssnitt kan användaren dra och släppa komponenter som ska övervakas. På begäran kan enheten övervaka energiförbrukningen i förhållandet till graden av slitage. Användare kan också göra mätningar för optimering av driftsäkerhet och energieffektivitet och därmed uppfylla de krav som anges i EU:s energidirektiv enligt ISO 50001 eller till ett miljöledningssystem enligt EMAS.

Samverkan för kompletta lösningar
”Internet Of Things” innebär att maskin- och automationsleverantörer nu är hoplänkade, betonar Björn Lindberg. Av denna anledning samverkar AVENTICS med många andra företag för att skapa kompletta lösningar med mervärde för sina kunder.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT