Dec 15, 2017

Förändringar inom Triple Steelix


Jernkontoret har utsett Larz Ignberg till ny processledare för Triple Steeli

Jernkontoret har utsett Larz Ignberg till ny processledare för Triple Steelix. Han efterträder Jan Andersson som stora engagemang och arbete har lett fram till att Triple Steelix under senare år drivit och driver ett 50-tal forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till produkt- och processutveckling bland små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen.

Ledningen förstärkas med Tiina Ohlsson som tilldelats den nya tjänsten som biträdande processledare och kommer att arbeta tillsammans med Larz.

Larz och Tiina kommer att ha ett nära samarbete för att säkerställa Triple Steelix syfte, mål och framtida utveckling. Vi arbetar som tidigare med samarbete inom industrin för utvecklingsprojekt och innovation, tillsammans med akademin i våra tre län för forskning och utveckling samt tillsammans med kommuner och andra organisationer. Främst fokuserar vi på våra områden värdekedjan, resurseffektivisering, attraktivitet och kompetens.

Larz, känner ni till tidigare. Han har varit med utvecklingen av Triple Steelix på nära håll under de senaste åren, som Triple Steelix projektledare för värdekedjan. Han har lång erfarenhet från industrin där han arbetat med utvecklingsfrågor och projekt. Förutom produktion, processutveckling, produktutveckling och strategiarbete har Larz också arbetat med marknadsfrågor, kommersialisering och affärsutveckling.

Tiina, har kommit till Triple Steelix tidigare i år och hon ansvarar för området attraktivitet och kompetens. Hon har varit involverad i Triple Steelix vid två tidigare tillfällen, i styrgrupper och i styrelsen.

-Vi känner starkt för Triple Steelix och ser fram emot att driva verksamheten framåt tillsammans med våra kollegor och samarbetspartners, säger Larz och Tiina.

Med de utökade resurserna i processledningen ser vi fram emot ett givande 2018!

Maj-Britt Johansson, tidigare rektor för Högskolan i Gävle, som varit ledamot av styrelsen under hela den andra programfasen lämnar nu styrelsen och ersätts av Ylva Fältholm, som tillträdde som rektor för Högskolan i Gävle i oktober 2017. Yvla Fältholm är professor i arbetslivsvetenskap och kommer närmast från Luleå tekniska universitet där hon varit prefekt och dekan för den tekniska fakulteten. Vi tackar Maj-Britt för hennes insatser i styrelsen och hälsar Ylva välkommen.

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning. I stålindustrin pågår ett ständigt utvecklings- och förnyelsearbete som har gjort svenska stålprodukter världsledande i sina områden. Industrins företag har en avgörande betydelse för många av regionernas orter. För att bibehålla den så viktiga konkurrenskraften fokuserar Triple Steelix 2.0 sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna. Triple Steelix 2.0 finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.
    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    81
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT