Foto: Volvo.

Jun 19, 2018

Förändringar i Volvos ledning


Nya affärsmodeller gör att ledningen behöver förstärkas

För att ytterligare intensifiera förändringstakten inom Volvokoncernen och utvecklingen av nya affärsmodeller förstärks Volvos högsta ledning. Rollen som vice-vd renodlas och en ny finanschef tillsätts. Senare i år sker ytterligare en förändring då ny HR-chef utses.

Nuvarande vice-vd och finanschef Jan Gurander fortsätter sitt arbete som vice-vd med uppdraget att tillsammans med vd och koncernchef Martin Lundstedt leda Volvos strategiska och operativa arbete. I en värld med allt högra förändringstakt kommer Jan Gurander att ta ansvar för ett antal för koncernen viktiga utmaningar och strategiska frågor.

Jan Ytterberg, född 1961, utses till ny medlem av Volvos koncernledning och finanschef. Jan Ytterberg arbetar idag som finanschef i svenska Husqvarna Group och har tidigare närmare trettio års erfarenhet från fordonsindustrin genom flera roller inom lastbilstillverkaren Scania. Det är ännu inte fastställt vilket datum Jan Ytterberg tillträder sin tjänst.

Vidare kommer nuvarande HR-chef Kerstin Renard att lämna sitt arbete vid årsskiftet. Rekryteringen av hennes efterträdare har påbörjats.

”Jag har stor respekt för det arbete Kerstin Renard genomfört under sina elva år på Volvo”, säger Martin Lundstedt. ”Hon har med mycket gott resultat lett koncernens HR-arbete i så väl goda tider som genom en tuff finanskris.”
  • Jun 18, 2021

    ABB moderniserar i Grycksbo

    Nyheter Lösningen från ABB optimerar processen och uppfyller senaste kraven inom maskinsäkerhet.
    77
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT