Anders Fogelberg, CEO FlexQube. Foto: FlexQube.

Feb 15, 2019

FlexQube dubblar omsättningen


Projektaktiviteten är all time high med rekordmånga förfrågningar.

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA och har några av världens största tillverkare bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Brose.

I fjärde kvartalet 2018 ökade nettoomsättningen med 122 procent till 15,3 MSEK (6,9). Orderingången uppgick till 12,8 MSEK (16,8), en minskning med 24 procent. Resultat före skatt uppgick till -2,2 MSEK (-1,8).

För helåret ökade nettoomsättningen med 138 procent till 68,9 MSEK (29,0). Orderingången ökade med 71 procent till 63,7 MSEK (37,2). Resultat före skatt minskade till -6,9 MSEK (-3,0).

Resultatminskningen förklaras av bolagets vd Anders Fogelberg:

Omstruktureringen av den nordamerikanska enhetens, FlexQube Inc, lager-, monterings- och distributionsenhet slutfördes. Projektet syftar till att säkerställa skalbarhet, ökad kapacitet, förbättrade ledtider och kostnader. Programmet förväntas ge resultat under 2019, men har under genomförandet, fjärde kvartalet 2018, påverkat kostnader och leveranstider negativt. I samband med omstruktureringen utvärderades samtliga komponenter och bolaget identifierade då ett antal äldre artiklar som bedömdes behöva skrivas ner i värde till följd av bättre tillverkningsmetoder och generellt lägre inköpspriser nu och framöver. Bolaget beslutade skriva ner dessa artiklar och total nedskrivning uppgick till ca 1,0 MSEK och belastar posten ”Handelsvaror”.

Kvartalet innehöll många mindre instegs-/prototypförsäljningar, som förväntas generera större projektförsäljningar under 2019, men denna typ av försäljning innebär generellt sämre marginaler till följd av högre kostnad för lågvolymsinköp och uteblivna skalfördelar.

Bolaget genomförde en riktad nyemission i slutet av kvartalet som innebar en kapitalinjektion på 62,7 MSEK innan emissionskostnader. Emissionen innebar även att bolaget fått in flera nya långsiktiga ägare i bolaget.

Anders Fogelberg kommenterar ”Trots tidvis skakig kapitalmarknad under sista kvartalet 2018 upplevde vi ett stort intresse för att teckna sig i vår riktade emission. Det känns bra att få in fler namnkunniga investerare på ägarlistan, vilka uppenbarligen delar vår bild av de möjligheter som finns med FlexQube.

Efter kvartalets utgång har bolagets CFO Christian Thiel beslutat sig för att lämna rollen som CFO i bolaget för att istället arbeta med primärt strategiska frågor. Christian har varit CFO i FlexQube sedan 2011. VD, Anders Fogelberg kommenterar: ”När Christian och jag först hörde talas om Pers idé till det som idag är FlexQube var tanken att arbeta med ett styrelseperspektiv och driva strategiska frågor i bolaget. Detta visade sig dock vara lättare sagt än gjort när det gäller ett start-up och tidigt fick vi kavla upp ärmarna och bli entreprenörer på många olika plan i företaget. De frågor som i slutändan bygger bolaget på lång sikt har dock alltid varit Christians primära intresse och han har alltid varit en framåtblickande person med stor förmåga att belysa strategiska frågor från nya vinklar. Bolagets kraftiga tillväxt i kombination med att vara noterad har medfört att de finansiella och administrativa frågorna upptar en allt större del av hans tid vilket begränsat möjligheterna för bolaget att få tillräcklig uppmärksamhet på den långsiktiga agendan. Jag ser fram emot att fortsatt ha Christian fullt ut engagerad i bolaget i hans nya roll samtidigt som det känns spännande att växa organisationen ytterligare med en ny medarbetare som kommer inneha en nyckelfunktion i bolaget och dess ledningsgrupp framöver.”

Christian kommer fortsätta att vara CFO till dess att en ny CFO startat sin anställning. 

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT