Foto: FlexQube.

Nov 23, 2018

FlexQube beviljas europeiskt patent


"Ytterligare ett bevis på styrkan och uniciteten i vårt modulära system samt på FlexQubes innovationsförmåga"

FlexQubes Europeiska Patentansökan avseende flera av grundkomponenterna i FlexQubes modulära system beviljades av det Europeiska Patentverket den 21 november, 2018. FlexQube har sedan tidigare motsvarande patent beviljade i USA, Kina, Japan, Kanada och Sydkorea.

FlexQubes VD, Anders Fogelberg, utvecklar: 

-Det är glädjande att vi nu erhåller samma starka skydd för våra grundkomponenter i Europa som vi sedan tidigare har på andra marknader. Även om detta besked var det förväntade, med tanke på de tidigare beviljade patenten, är det ytterligare ett bevis på styrkan och uniciteten i vårt modulära system samt på FlexQubes innovationsförmåga.

-FlexQubes främsta styrka ligger dock inte i de enskilda komponenterna eller i enskilda teknologier utan i vår förmåga att, med utgångspunkt i dessa komponenter, snabbt utveckla och leverera applikationer som genererar säker, ergonomisk, kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv produktionslogistik hos våra kunder.

-Parallellt med patentskydd arbetar vi aktivt med exempelvis designskydd, copyright och mönsterskydd för att bygga ett starkt konceptuellt skydd, vilket vi bedömer som minst lika viktigt även om det kan komma att visa sig att enskilda patent är väldigt värdefulla.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT