Johan Frisk, OpiFlex.

Jun 15, 2018

Flexibilitet nyckelfråga för dagens produktion


"Hög mix och låga volymer kräver hög flexibilitet i produktionen och det skapar också behovet av automation med hög flexibilitet"

Det säger Johan Frisk, vd för OpiFlex som utvecklar robotlösningar just för att öka den flexibiliteten hos producerande företag.
KUKA kallar det för tredje robot-revolutionen.

I takt med teknikens utveckling och förbättrade möjligheter att anpassa produkter ökar konsumenternas krav på individuella anpassningar och det skapar i sin tur behovet av hög flexibilitet i industrin när mixen blir högre och volymerna mindre.
– Konsumenter har alltid haft en önskan att kunna skräddarsy saker. Det har vi inte kunnat göra tidigare. Men nu har vi de möjligheterna i en betydligt högre utsträckning än för bara 10-20 år sedan.
– Den möjligheten har blivit en konkurrensfördel och det gör att alla vill hänga på, säger Johan Frisk.
– Det i sin tur driver bland annat Industri 4.0, som i och för sig är ett ganska vitt begrepp.
– Den ultimata drömmen för OEM-företagen är att mixa hej vilt på sina linor, att få in grejorna just in time. Därför vill man ha allt uppkopplat och öka sin flexibilitet så mycket som möjligt.
– Fördelen för OEM-företag med egna produkter är att de kan styra och ställa och driva konfigurering och standardisering.
– Problemet är att 4.0 samtidigt driver alla underleverantörer också och i det ledet blir kravet på flexibilitet mycket högre, med stora och snabba ändringar hela tiden.
– Flexibilitet och förmågan att ställa om snabbt har svenska företag varit duktiga på i många år, eftersom det är där vi i första hand kunnat konkurrera.
– Men då har det å andra sidan varit extremt svårt att automatisera.
De högre volymerna har hamnat hos Tier 1-leverantörerna, som därmed haft det ganska tacksamt.
– Men nu måste även dessa anpassa sig till lägre volymer och högre mixer, vilket gör att vi det senaste året får alltfler förfrågningar från OEM-företag och Tier 1-leverantörer.
tredje robot-revolutionen
KUKA definierade vid robotkonferensen på Elmia i september förra året, fyra robot-revolutioner enligt följande:

1 – Fasta robotar; robotar som arbetar ensamma i slutna celler. Det har vi haft ganska länge nu.

2 – Kollaborativa robotar; känsliga och säkra som kan arbeta tillsammans med människor. Men samtidigt små robotar med förhållandevis liten kapacitet. Den eran är som bekant inte särskilt gammal, bara några år.

3 – Flexibla robotar; mobila, lättanvända, större robotar med hög känslighet och utan fysiska skydd. Det är där vi är nu.

4 – Kognitiva robotar; Framtidens lättanvända, känsliga robotar med förmåga till inlärning, det vill säga robotar med artificiell intelligens.

Det är alltså i den tredje robot-revolutionen som flexibla robot- och automatiseringslösningar kommer in.
Det är Johan Frisks mission och han är starkt engagerad i utvecklingen av den typen av robotlösningar, inte minst genom sitt eget företag OpiFlex, men också på andra sätt. Han är bland annat initiativtagare till projektet Producera i Sverige, där mobila, flexibla robotlösningar är huvudingrediensen.
– Stora OEM-företag tar kontakt med oss med behov av ökad flexibilitet när de går mot mellanserier med mer variation och flera nya artiklar.
– Tidigare körde de kanske en order på exempelvis en medbringare som rullade i tre år. Så är det inte längre.
– Det medför en mer varierande beläggning i verkstäderna och behovet av andra lösningar än tidigare krävs för att utnyttja maskinerna på bästa sätt. Det går inte längre att ha en produktionscell med en robot där maskinen är inställd på att göra en eller två produkter under lång tid och i höga volymer.
– Man måste kunna köra flera produkter i en och samma maskin, med snabba omställningar.
– Vi hör stora globala spelare säga att de vill ha in kanske 20 produkter i samma maskin istället för två.
– Det innebär att de ibland måste köra manuellt, ibland lite längre serier med robotassistans för att utnyttja maskinen optimalt.
– En Tier 1-leverantör hade försökt flytta in produkter som tidigare tillverkats manuellt, i robotceller. Men det fungerade inte heller. Maskinen var optimerad för en produkt och passade inte för den nya produkten och så vidare.
– De måste börja tänka flexibelt. De är vana vid automation men inte vana vid flexibilitet. För underleverantörer längre ner i kedjan är det tvärtom.

Fördel mobila robotar
Det är där de mobila robotarna kommer in, som svar på problemen för både underleverantörer och OEM/Tier 1.
– De mobila robotarna har stora fördelar, där de kan flyttas mellan maskiner antingen manuellt eller med AGV, de är extremt enkla att programmera och därmed snabbt omställda för en ny produkt. Dessutom handlar det om stora robotar med hög kapacitet, som kan köras utan staket och dessutom i full fart.
– Och det är de egenskaperna systemen måste ha för att fungera på ett bra sätt i produktion.
Plattformen fungerar väldigt bra idag och när det gäller mobilitet, användarvänlighet, installationstid och säkerhet är systemet välutvecklat.
– En viktig aspekt för de stora företagen är installationstiden, där en vanlig robotcell tar tio dagar att installera. För ett företag med treskift innebär det 30 förlorade skift. Vår målsättning är att reducera den tiden med 80 procent.
– En annan knäckfråga för OEM-företagen är hög flexibilitet i cellerna, för att kunna göra service utan avbrott till exempel. Med den här lösningen ersätter man bara en robot som ska servas. Samma flexibilitet har man när man för en viss produkt kanske behöver fem robotar men för en annan bara två – och så vidare.
Johan Frisk menar att man ofta lägger stor vikt vid lyftkapaciteten hos robotarna när man ska investera i automation.
– Det är inte det som oftast är problemet, säger han. Det man framför allt ska tänka på är räckvidden. När man ska plocka från pall behöver man en räckvidd på 1,85 meter. Du vet inte vilken maskin du ska betjäna om fem eller tio år.
– En annan trend är också att man föredrar pall framför in- och utbana. Banor är inte bara ett arbetsmiljöproblem när en person måste lyfta material på och av banan, utan också små buffertar. Materialet kommer på pall och ska gå ut på pall. Därför är pall att föredra. Kan du fylla två pallar kan du kanske köra hela natten.

Artificiell intelligens
Framtiden tillhör den tänkande, kognitiva roboten i nästa robot-revolution.
– Artificiell intelligens är svårt. Man ska ha stor respekt för det, säger Johan Frisk.
– Jag tror att AI kommer in väldigt bra i applikationer där man har tydliga regler, exempelvis ekonomi, juridik, i hälsovård, exempelvis för att bedöma röntgenplåtar och så vidare. Där kommer de robotarna att vara superbra.
– Men det är fortfarande framtid...

Tredje robotrevolutionen 2:

Johan Frisk, vd OpiFlex.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT