Aug 18, 2020

Fler kurser i produktionsteknik ska stärka industrin


Behovet av kompetens inom tillverkningsindustrin är stort.

Nu finns fler industriinriktade kurser och program på Högskolan Väst för den som behöver bygga på sin kompetens redan i höst. De är anpassade för att kunna kombineras med arbete. Med start i slutet av augusti erbjuds en längre utbildning i robotik på avancerad nivå på distans men det finns även kortare kurser i industrins digitalisering och additiv tillverkning.

- Behovet av kompetens inom tillverkningsindustrin är stort. Det handlar om digitalisering, nya tillverkningsmetoder, elektrifiering, automation, artificiell intelligens samt agil verksamhetsutveckling. Coronakrisen har medfört att den kompetensutveckling som tidigare legat i fleråriga planer nu måste genomföras omgående. Därför utökar vi vårt utbud av kurser och program, säger Ingrid Elison, operativ projektledare på Högskolan Väst.

Nytt anpassat robotikprogram
Att ha förmågan att ställa om kan vara avgörande för att hantera de negativa effekterna menar Ingrid Elison. En del av omställningsförmågan består i att utnyttja möjligheter till kompetensutveckling och förbereda för förändringar. Högskolan Västs nya projekt ProdKomp, med finansiering från KK-stiftelsen, vänder sig främst till företag och yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin. Genom ProdKomp ges det nu möjlighet att bland annat gå det distansbaserade magisterprogrammet i robotik på halvfart.

- Användandet av robotar och automationslösningar ökar explosionsartat runt om i världen. Avancerade simuleringsmodeller och artificiell intelligens (AI) är snart vardagsmat inom industrin men det behövs påfyllnad av kompetens, säger Anders Appelgren, programansvarig på Högskolan Väst.

Robotikprogrammet ges på halvfart för att göra det möjligt för fler att gå och att kunna kombinera med arbete.

- Hela programmet är utvecklat tillsammans med industrin och högskolans forskare. Kurserna i programmet ger fördjupade kunskaper om delarna i så kallade smarta fabriker. Design och programmering av automationssystem i virtuell reality (VR) och augmented reality (AR) ingår också, berättar Anders Appelgren.

Flerårig erfarenhet av kortare kurser
Under flera år har den produktionstekniska forskningsmiljön vid Högskolan Väst, i samverkan med industrin, utvecklat och genomfört kurser baserade på företagens behov. Detta har främst skett inom ramen för Expertkompetensprojektet ProdEx, finansierat av KK-stiftelsen. ProdEx har utvecklat ett väl fungerade koncept med korta (2,5 hp) skräddarsydda kurser som delvis ges under flexibla och nätbaserade former. Kurserna riktar sig huvudsakligen till utvecklingsingenjörer och specialister inom produktionsteknik med behov av riktade kompetensutvecklingsinsatser på avancerad nivå. Utbudet byggs nu på med fler kurser och de kurser som erbjuds med start vecka 36 eller 41 är:

  • Industrins digitalisering – Industri 4.0, 2,5 hp
  • Additiv tillverkning – Metalliska material, 2,5 hp
  • Additiv tillverkning – Reparation, 2, 5 hp

- Vi har valt ut kurser som senaste året haft högt söktryck eller kurser som våra partnerföretag har utryckt särskilt starkt intresse för, säger Ingrid Elison.

Kurser i samarbete med andra lärosäten
Utöver detta erbjuds också de något längre kurserna Digitally-enabled production, 7,5 hp och Machine Learning for Industry 4.0, 7,5 hp med start v 36. Dessa ges i samarbete med Mälardalens högskola och Linnéuniversitetet där de olika lärosätena bidrar med kompetens inom sina specialområden. 

Kursutbud inom produktionsteknik 

Mer om magisterprogram i robotik 

Kontakt:

Ingrid Elison, ingrid.elison@hv.se , 0733-97 50 47
Anders Appelgren, anders.appelgren@hv.se, 0520-22 33 11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT