Foto: FKG.

Apr 18, 2019

FKG och BIL Sweden agerar tillsammans för svensk automotivesindustri


FKG har tillsammans med BIL Sweden haft ett första dialogmöte med inbjudna riksdagsledamöter kring fordonsindustriella frågor samt svensk industri- och näringslivspolitik.


Ny riksdag och nygammal regering samt rekordmånga nya ledamöter i de beredande riksdagsutskotten. 

Målsättningen är att dessa möten ska bli återkommande. Redan är nästa möte inplanerat. Det kommer att vara i Göteborg i början av juni med FKG som värd.

– Vi är mycket nöjda med mötet och gläds över all positiv respons från deltagande riksdagsledamöter och politiska tjänstemän som vi fått, summerar Jessica Alenius, v vd på BIL Sweden, och som tillsammans med organisationens vd, Mattias Bergman, och FKG:s vd Fredrik Sidahl företrädde den svenska fordonsindustrin vid mötet i riksdagskvarteren.

Industriell omställning

Tema för det första dialogmötet var den svenska fordonsindustrins transformering, industriella omställning, och konsekvenser för den utifrån de rådande megatrenderna.

Scanias koncernchef, Henrik Henriksson, öppnade upp genom att ge Scanias syn utifrån nuläge och förväntade strukturella förändringar för lastbilstillverkare och transportsystem inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

FKG:s Fredrik Sidahl delar Jessica Alenius intryck efter den första officiellt gemensamma aktiviteten.

– Tillsammans blir vi en starkare röst i det offentliga samtalet. Tillsammans kan vi också med emfas arbeta med att ge fordonsindustrin rätt förutsättningar i samhället. Mycket handlar om att genom, kalla det för utbildning med stöd av fakta, öka förståelsen för industrins betydelse för tillväxt och därmed välfärd, säger Fredrik Sidahl.

Riksdagens utskott

Samtliga riksdagsledamöter bjöds in, men ur ett fordonsindustriellt perspektiv är ledamöter i trafik-, närings-, utbildnings- samt miljö- och jordbruksutskotten speciellt intressanta eftersom de beslutar i frågor som rör bilism, transporter och industri. Nu var intresset från dessa utskott stort. Närmare 30 politiker och politiska tjänstemän kom.

Det var i fjol som diskussionerna mellan FKG och BIL Sweden inleddes om ett fördjupat samarbete kring de fordonsindustriella frågorna inte minst för att ge dem ökad slagkraft i det politiska samtalet. BIL Swedens vd, Mattias Bergman, medverkade på FKG:s kombinerade styrelse- och strategimöte i juni varefter ytorna organisationerna mellan har vidgats och kanaler öppnats upp.

Gemensam talan

På mötet konstaterade FKG:s rådgivare i Public Affairs, Göran Björklund, ” Att ingen annan för automotiveindustrins eller den fria mobilitetens talan om inte parterna gör det själva”. Diskussionen som följde handlade om digital samverkan i opinionssyfte, samverkansforum och mötesplatser för att med gemensam kraft kunna kommunicera fordonsindustrins budskap.

– När vi agerar tillsammans kommer vi att arbeta mer med samlingsbegreppet Automotitve Sweden. Det är både bredare och mer kommunikativt än svensk leverantörsindustri respektive svensk bilindustri, förklarar Fredrik Sidahl.

FKGLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT