Mar 26, 2018

Festo Bionic Cobot - den mänskliga armen


Armen rör sig med hjälp av pneumatiska rörelseelement som i sin tur styrs och kontrolleras av hjärnan, ”Festo Motion Terminal”.

Festo har sedan 10 år tillbaka valt att studera hur människor och djur är uppbyggda, till grund för nya innovationer inom industriell automation. En biomekanisk konstruktion har genom utveckling förfinats och optimerats för att passa in i sin omgivning. Kännetecken för dessa konstruktioner är att de är robusta, energieffektiva, kompakta och lätta. Detta är en perfekt grund att forska vidare på, och Festo har valt att kalla denna satsning för ”Festo Bionic Learning Network”. Festo ingår i ett nätverk med universitet och privata aktörer som tillsammans bidrar till denna satsning.

Festos senaste nyhet inom Bionic Learning Network ”Bionic Cobot”, är en pneumatiskt styrd robotarm, konstruerad för att efterlikna den mänskliga armen från axeln ner till handen. För att förstå hur den mänskliga armen fungerar studerades rörelsemönster samt hur leder och muskler samspelar. Resultatet är en robotarm som har samma rörelsemönster, precision och finkänslighet som den mänskliga motsvarigheten.

Tanken med den nya robotarmen är att den ska arbeta tillsammans med sin mänskliga motsvarighet för att kunna utföra uppgifter som t.ex. montering. Det ska således inte finnas barriärer mellan människa och maskin, som det historiskt sätt har gjort. Detta ställer stora krav på säkerhet, och att ingen ska kunna komma till skada. Samtidigt som den ska vara dynamisk och kraftfull, så ska den vara finkänslig och lyhörd mot sin omgivning. Även om en kollision mellan människa och maskin inträffar så ska det inte orsaka någon skada.

Hjärnan som styr Bionic Cobot är ytterligare en nyhet, förutom den mekaniska konstruktionen. Armen rör sig med hjälp av pneumatiska rörelseelement som i sin tur styrs och kontrolleras av hjärnan, ”Festo Motion Terminal”. Att använda pneumatik istället för elmotorer som vanligtvis används, medför att konstruktionen blir väldigt lätt, kompakt och kostnadseffektiv.

Festo Motion Terminal är en revolutionerade ny typ av ventilterminal/automationsplattform som är den första i sitt slag. Varje ventil och dess funktion går att ställa om via mjukvara. Det är alltså alltid samma hårdvara/ventil, men dess funktion kan ställas om när som helst beroende på vad applikationen kräver vid önskat tillfälle. Omställningen av ventilfunktionen utförs via buskommunikation i realtid via överordnat styrsystem.
Festo erbjuder ett brett sortiment av olika ventilfunktioner, med allt från standard riktningsventiler till proportional reglering. Det finns även mer komplexa funktioner som t.ex. läckagedetektering och positionering, som bland annat tillämpas i Bionic Cobot. Externa sensorer som behövs, ansluts direkt i Festo motion terminal. En ventil kan ersätta upp till 50 individuella komponenter!
Från fabriken levereras varje ventil med ett standard utbud av funktioner. Vill man utöka en ventils funktionalitet så kan man köpa appar på Festo hemsida som öppnar upp önskad funktion via mjukvarulicenser.

Vill du uppleva Bionic Cobot och Festo Motion Terminal live, rekommenderats ett besök i Festo monter på mässan Elmia Automation i Jönköping den 15-18 maj.
 • May 22, 2019

  Svensk stålexport ökar

  Nyheter Det den svenska stålindustrin hittills i år förlorat på gungorna i USA har vi med råge tagit igen på karusellen i andra länder runt om i världen, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.
  0
 • May 22, 2019

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  Reportage "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  0
 • May 22, 2019

  Boliden satsar på vindkraft

  Miljö Har tecknat ett långsiktigt elförsörjningsavtal med ett företag inom vindkraftsutveckling, vilket innebär utökad produktion av fossilfri el i både Finland och Sverige.
  0
 • May 22, 2019

  Jakten på talangerna – ny poddserie från Teknikföretagen

  Arbetsliv Behovet av kvalificerad kompetens är stort. Det svenska utbildningssystemet behöver utvecklas, men Sverige behöver även attrahera talanger från andra länder för att trygga kompetensbehovet.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Bror Tonsjö_Anna Lönnroth Reportage

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  0
 • Bror Tonsjö_Claes Tengström-1 Reportage

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  0