Vanessa von Zweigbergk. Foto: SINF.

Dec 19, 2018

Får mina anställda skriva vad de vill om mitt företag på Facebook?


Får man prata om sin arbetsgivares verksamhet och sin chef hur som helst på privata fester eller after works? Ja hur långt sträcker sig lojalitetsplikten egentligen?


De flesta känner till att yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet, men känner ni till den avtals- och arbetsrättsliga inskränkningen i denna rättighet – lojalitetsplikten?

SINFs Vanessa von Zweigbergk förklarar.

Notera att denna artikel utgår ifrån situationen hos en privat arbetsgivare, inte arbetsgivare inom offentlig och kommunal sektor. I princip är lojalitetsplikten densamma oavsett om det gäller offentlig eller privat verksamhet. Dock får lojalitetsplikten olika effekter för de olika grupperna eftersom offentliganställdas yttrandefrihet i grundlagen givits företräde framför lojalitetsplikten.

Vad är lojalitetsplikt?
Sammanfattningsvis innebär lojalitetsplikten att man som arbetstagare är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna, och undvika situationer som medför en intressekonflikt mellan sina egna och arbetsgivarens intressen. Arbetsgivarens huvudsakliga plikt är att erbjuda arbetsuppgifter och betala lön för utfört arbete.
Lojalitetsplikten grundar sig på tanken att anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga anställningsprestationer, utan att det också skapar ett personligt förhållande mellan parterna.

Långtgående skyldighet
Allmänt sett innebär arbetstagarens lojalitetsplikt alltså en tämligen långtgående skyldighet att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget, samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. Det grundläggande är att arbetstagaren inte får agera på ett sätt som är ägnat att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet.
Viktigt att notera är att denna lojalitetsplikt gäller automatiskt genom anställningsförhållandet , och behöver alltså inte formaliseras skriftligt för att få rättslig verkan.

Lojalitetsplikt och sociala medier
Det finns två aspekter när det gäller arbetstagares användning av sociala medier. En viktig aspekt att betona är att arbetsredskap som dator och mobil i regel ägs av arbetsgivaren, vilket innebär att det är arbetsgivaren som också bestämmer hur redskapen ska användas på arbetstid.
Den andra aspekten gäller vad arbetstagaren gör efter arbetstid. Det många inte känner till är att lojalitetsplikten också gäller på fritiden. En privatanställd får inte kritisera sin arbetsgivare så att verksamheten allvarligt skadas eller på annat sätt försvårar arbetsgivarens verksamhet.

Naturligtvis innebär inte detta att man som privatanställd är fråntagen alla möjligheter till digitala uttryck gällande sitt jobb, men det krävs att man agerar med omdöme.
Ett bra sätt att minimera konflikter och missförstånd gällande detta är att ta fram en tydlig och klar datapolicy som beskriver hur arbetsredskapen får användas under arbetstid. Vidare kan det vara bra att i policyn klargöra att arbetstagarnas lojalitetsplikt även gäller på fritiden vilket innebär att det förutsätts att arbetstagare agerar med gott omdöme. Arbetstagare måste också veta till vem på företaget man ska rikta eventuella klagomål och åsikter, så att man undviker att det hamnar på sociala medier eller till part utanför organisationen.
Vanessa von Zweigbergk

Kontakta gärna oss på Sinf om du har juridiska frågor eller funderingar.

Vanessa von Zweigbergk
 • Jul 15, 2019

  3D-printa med månstoft

  Nyheter Den 21 juli 1969 tog Neil Armstrong sina första steg på månen – på en yta täckt av månstoft
  6
 • Jul 11, 2019

  Högskolan Väst utbildar fler tekniker än nånsin

  Nyheter På nationell nivå har drygt 279 300 personer antagits till en högskoleutbildning i höst – 1,5 procent fler än för ett år sedan. Högskolan Väst följer trenden vad gäller antagningen av programstudenter. Fler studenter än någonsin är antagna på Tekniskt basår. - Mycket glädjande att fler får en möjlighet att komma in på det tekniska fältet, säger Jan Theliander, prorektor.
  49
 • Jul 11, 2019

  BillerudKorsnäs först med produktion av pappersbatteri

  Nyheter BillerudKorsnäs fortsätter utvecklingen av pappersbatteriet och har under våren genomfört världens första produktion på en pappersmaskin. Projektet är därmed ett steg närmare en kommersialisering av både små- och storskalig energilagring i ett pappersbatteri.
  97
 • Jul 10, 2019

  Saab får stororder från Försvaret för tekniskt stöd till Gripen

  Nyheter Saab har fått en beställning från Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) på fortsatt tekniskt stöd till vapen och yttre last på Gripen. Ordervärdet uppgår till MSEK 142.
  34
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • 17137_NORD-NORDAC-PRO-SK-500P-converter Teknik

  Ny frekvensomriktare från NORD

  Med NORDAC PRO SK 500P lanserar NORD DRIVESYSTEMS en serie frekvensomriktare med senaste komponentteknik och ultimata nivåer av funktionalitet, konnektivitet och modularitet. Omriktarna har ett imponerande antal gränssnitt för kommunikation och fältbussar, innovativa egenskaper liksom ett antal expansionsmöjligheter så att de lätt kan integreras i alla typer av automationsarkitektur.
  6
 • Förbättrade prestanda med Silent Tools™ Teknik

  Vibrationsdämpade CoroBore® 825 förbättrar säkerhet och produktivitet

  Specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant lanserar en ny generation CoroBore® 825 vibrationsdämpade finuppborrningsverktyg. Systemet använder Silent Tools™-teknik, med dämpkroppar som är dimesionerade specifikt för att passa alla adapterstorlekar i sortimentet och ge användaren maximala prestanda.
  11
 • Bosch kopplar batteriladdaren till molnet. Teknik

  Bosch förlänger livet på batterier i elfordon med molnlösning

  Battericeller åldras snabbare beroende på livsföring precis som cellerna i människokroppen. Bosch har nu utvecklat en molntjänst som kompletterar det traditionella batterihanteringssystemet i elfordon där laddningsdata från ett flertal elfordon i realtid kan nyttjas för både effektivare och skonsammare laddning.
  12