Mattias Hovnert, Sales & Marketing Director på Väderstad. Foto: Väderstad.

Feb 19, 2018

Familjeägda maskintillverkaren når 2,1 miljarder i omsättning


Nära 90 procent utgör export. Tillväxten fortsätter och under 2018 investerar företaget 200 miljoner i produktionsanläggningen.

-2017 har varit ett framgångsrikt år för Väderstad. Den generella marknaden har växt inom branschen och vi har haft en mycket positiv säljutveckling. Utöver detta har vi etablerat nya säljkanaler i Ryssland och Ukraina, som har bidragit till ökade volymer. Även länder som Sverige, England och Rumänien har gjort mycket bra resultat, säger Mattias Hovnert, Sales & Marketing Director för Väderstad.

Under räkenskapsåret 2017 redovisar Väderstad AB med helägda säljbolag en omsättning på 2,1 miljarder kronor, varav närmare 90% representerar export utanför Sveriges gränser. Resultat efter finansiella poster uppgick till 110 miljoner kronor och soliditeten ligger på höga 46%.

Den familjeägda koncernen Väderstad Group finns representerat i 40 länder världen över. Koncernen har cirka 1250 medarbetare, varav närmare 900 arbetar vid fabriken och huvudkontoret i Väderstad.

- Framgångarna med vår unika precisionssåmaskin Tempo fortsätter och vi ser att vi ökar våra marknadsandelar generellt inom precisionssådda grödor, konstaterar Mattias Hovnert, och tillägger:

- Vi ser att tillväxten fortsätter och har första kvartalet 2018 haft en mycket bra försäljning. Trenden ser ut att hålla i sig och vi ser positivt på 2018. Under året investerar vi bland annat i utökad kapacitet vid produktionen i Väderstad.

Väderstad-Gruppen är ledande inom jordbearbetning och sådd

Väderstads lantbruksmaskiner och metoder har en lång tradition av att vara i fronten vad gäller kvalitet, design och effektivitet. Företaget har ofta varit epokgörande när det gäller innovation och nytänkande. Väderstad finns representerat i 40 länder och är en leverantör till nytta för bönder, medarbetare, samhälle och ägare.Väderstad-Gruppen ägs av familjen Stark och har idag cirka 1250 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Företaget är expansivt och omsatte 2017 2.400 mkr.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT