Mar 27, 2017

Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag


Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar i dag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på söndagen den 26 mars. Det föreslagna avtalsvärdet är 5,9 procent, fördelat på tre år.

Facken inom industrin skriver i sitt svar att hemställan saknar nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension och en låglönesatsning för LO-förbunden. Dessutom är avtalsvärdet för lågt.

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin behöver den innehålla lösningar på deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning. Dessutom behöver avtalsvärdet vara högre. Det gäller oavsett avtalsperiodens längd.

Nu väntar slutförhandlingar och slutlig hemställan innan den 31 mars, då nuvarande avtal löper ut.

Facken inom industrin :
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall
Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Livs
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ing

Teknikarbetsgivarna har idag överlämnat ett heltäckande bud till de fackliga motparterna, som svar på Opos hemställan.

Vi säger ja till nivån på 5,9 procent över 3 år. Avseende IF Metall under förutsättning att vi får utökning av den så kallade arbetstidskorridoren och utökat övertidsutrymme. Och avseende tjänstemännen att vi står fast vid de överenskommelser som vi har träffat.     

Kontakt: 

Anna Lööf, pressansvarig Teknikföretagen

Mobil: 0725-232580
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT