Foto: Teknikföretagen/Bredda Bilden. Jonas Bilberg.

Oct 13, 2020

Facken inom industrin: rätt innehåll avgör


På tisdageftermiddagen överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på måndagen.

Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta.

Utgångspunkten för Facken inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Kraven är ställda från den första april 2020. Den översiktliga skissen från opartiska ordförande (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett 29 månaders avtal.

Förbunden är beredda att träffa ett längre avtal, förutsatt att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension, en låglönesatsning på de avtalsområden där detta krav finns med samt vab-utfyllnad på de avtalsområden där detta krav finns med. Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd. Perioden 1 april till 31 oktober 2020 måste kompenseras.

Facken inom industrin konstaterar att arbetsgivarna på ett antal avtalsområden vidhåller långtgående krav på försämringar av gällande avtal. En förutsättning för ett avtal, oavsett avtalsperiodens längd, är att dessa förslag inte finns med i en kommande hemställan.

Facken inom industrin:
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS
Eva Guovelin, förbundsordförande Livs
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123