Tva-maskinoperatoerer-oevervakar-en-teknisk-process-med-sin-surfplatta (1)

Foto: Bredda Bilden/Jonas Bilberg.

Dec 20, 2019

Det här är fackens krav inför avtalsrörelsen


På fredagmorgonen har If Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer överlämnat sina samlade krav till Teknikföretagen.

IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer har idag överlämnat sina avtalskrav till Teknikföretagen. Så här sammanfattar de sina krav:

Gemensamma avtalskrav:

Löner:

Förbundens gemensamma krav är löneökningar på 3,0 procent. Det är långsiktigt hållbart och garanterar fortsatta reallöneökningar, samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning. Individgaranti på minst 530 kronor per månad.

Avsättning till deltidspension/flexpension:

Vi kräver fortsatta avsättningar till systemet för deltidspension/flexpension.

Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering:

Vi kräver vi att introduktion till arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller efter en tids frånvaro. Vi kräver också att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska stärkas. 

Åtgärder för att främja jämställdheten:

Vi kräver arbetsgivarna ska upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som ska göras för att förhindra att anställda som varit föräldralediga missgynnas i sin yrkes-, lön- och karriärutveckling.

Förbundsspecifika krav:

Utöver de gemensamma avtalskraven har förbunden även förbundsspecifika krav på teknikavtalets område. Några exempel:

IF Metall:

En lönepott skapas för IF Metall på varje arbetsplats genom att varje anställd bidrar med 3,0 procent, dock lägst 783 kronor per månad.  

IF Metall kräver också minskat antal timmar som arbetsgivaren har möjlighet att beordra anställda att arbeta övertid.

Unionen och Sveriges ingenjörer:

De tjänstemän som jobbar på obekväma arbetstider ska förutom ekonomiskt ersättas med ledig tid. Detta för att kunna förena arbetsliv och privatliv samt få tid för återhämtning.

För att öka möjligheten till ett mer jämställt arbetsliv ska löneutfyllnad betalas vid tillfällig föräldrapenning vid vård av barn

Tidsplan:

Efter helgerna inleds avtalsförhandlingarna. Målet är att träffa avtal senast 31 mars 2020.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    85

SENASTE NYTT