Veli-Pekka Säikkälä, If Metall. Foto: If Metall.

Jun 7, 2018

Fack och arbetsgivare överens om strejkrätten


-Man måste kunna lita på Skandinaviens viktigaste hamn, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, efter beslutet som bland annat ska lösa konflikten i Göteborgs hamn.

Facket och arbetsgivarna enades på tisdagen om ett förslag till ändring i konflikträtten, för att lösa den svåra situationen i Göteborgs hamn. ”Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen, där parterna sätter spelreglerna på arbetsmarknaden”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Överenskommelsen mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv innebär att facket inte får konflikta om syftet inte är att teckna ett kollektivavtal med fredsplikt. Man kan inte heller hitta på nya krav allteftersom i förhandlingarna, för att på så sätt komma undan fredsplikten. Man får bara konflikta om sådant man har förhandlat om.

Ytterligare en ändring är att rättstvister inte omfattas av konflikträtten utan ska lösas avtalsvägen – med lokal förhandling, central förhandling eller i domstol. Så löses rättstvister mellan arbetsgivare och förbund inom LO, TCO, Saco och redan idag.

 Mycket begränsad ändring
– Övriga delar av konflikträtten påverkas inte alls. Gamla tolkningar och praxis ändras inte. Precis som förut är det tillåtet med sympatiåtgärder, indrivningsblockader, internationella solidaritetsaktioner och politiska strejker, säger Veli-Pekka Säikkälä.

 Utredningen om konflikträtten kommer förmodligen att fortsätta och kanske till och med lägga förslag. Men regeringens lagförslag kommer sannolikt att vara den lösning som facket och arbetsgivarna nu har kommit fram till.

– Parterna är överens om att det är denna ändring som behövs, inget mer. Och när vi är överens är det svårt att runda.

Göteborgs hamn måste fungera
Ändringen i konflikträtten behövs för att lösa en specifik och problematisk situation i Göteborgs hamn. LO-facket Transport har tecknat kollektivavtal men det konkurrerande Hamnarbetarförbundet har ändå konfliktat.

– Det äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen där löner och arbetsvillkor avgörs i förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar, och regleras i riksavtal. Vem vill teckna kollektivavtal med en fackförening om det inte innebär fredsplikt?

Ett annat problem är att IF Metalls medlemmar producerar varor som inte kommer ut från hamnen.

– Så kan vi inte ha det. 90 procent av alla varor exporteras med båt. Därför måste man kunna lita på Skandinaviens viktigaste hamn. Nu har vi skapat en modell som gör att Hamnarbetarförbundet har fortsatt konflikträtt, om deras mål är att teckna ett kollektivavtal med fredsplikt, avslutar Veli-Pekka Säikkälä.

– Situationen i Göteborgs hamn visade att det krävs förändringar av konfliktreglerna, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, och medlem av arbetsgruppen som tagit fram överenskommelsen. Teknikföretagen var bekymrade över konfliktregelutredningens arbete. Parterna borde kunna komma överens om en förändring av konfliktreglerna. Det var utgångspunkten för arbetsgruppen. Jag är glad över att vi har lyckats med det. Konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna. Förslaget innebär för seriösa parter på arbetsmarknaden samtidigt inga reella inskränkningar. Stridsåtgärder ska inte används i andra syften än att få till stånd kollektivavtal.


Överenskommelsen innehåller följande:

-Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.
-Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
-Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    12